InMoment Privacy Policy

Turkish | Türk

InMoment Gizlilik Politikası

GENEL GİZLİLİK POLİTİKASI
Bu Gizlilik Politikasında daha önce Mindshare Technologies, Inc. olan InMoment’ın ve bağlı şirketi olan Empathica Inc. dba InMoment’ın (toplu olarak “InMoment”, “biz” veya “bizim”), web sitelerimiz ve web/metin anketlerimiz, raporlama motorları (genel olarak “Siteler”), telefon anketleri, veri toplama ve bizimle etkileşim için kullanılan diğer yöntemlere ilşkin bilgi uygulamaları açıklanmaktadır. InMoment’ın GoRecommend programı ve uygulaması için aşağıda ayrı bir gizlilik politikası bulunmaktadır.

Gizliliğiniz hem sizin için hem de bizim için önemlidir ve gizliliğinizi korumak bizim görevimizdir. Bu politika; Gizlilik Yasası (1974), Kişisel Bilgilerin Korunması ve Elektronik Belge Yasası’na (PIPEDA) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanmıştır. İşbu belgede belirtilmemiş olan ancak yasalara göre sizin için ek olarak geçerli olan koruma hususları olması durumunda söz konusu ek korumayı tam olarak sağlamak için gereken önlemleri almayı kabul ediyoruz.

Safe Harbor Uyumlu Olumlu Bağlılık
InMoment; Avrupa Birliği üye ülkeleri ve İsviçre’den alınan kişisel bilgilerin toplanması, kullanımı ve saklanmasıyla ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu’na danışılarak belirlenen ABD-AB Safe Harbor Çerçevesi ile İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgilendirme Komisyonu Üyesine danışılarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ABD-İsviçre Safe Harbor Çerçevesi şartlarına uygun davranmaktadır. InMoment; bildirim, tercih, başkasına aktarma, güvenlik, veri bütünlüğü, erişim ve uygulamayla ilgili Safe Harbor Gizlilik İlkelerine uygun davrandığını belgeyle garanti etmektedir. Safe Harbor Çerçeveleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve InMoment sertifikasını görmek için lütfen http://www.export.gov/safeharbor/ adresini ziyaret edin ve Mindshare Technologies, Inc. araması yapın.

InMoment Müşterileri ve Sizinle olan Bağlantıları
InMoment; telefon, internet, cep telefonu mesajı, yorum kartları, gizli alışveriş, iç denetimler ve diğer veri toplama yöntemlerini kullanan şirketler için hizmet sağlayan bir yazılımdır (SaaS). Bu bilgiler toplandıktan sonra analiz edilir ve ilgili raporlar hazırlanır. Bu faaliyetler, temel olarak müşteri ve çalışan memnuniyetiyle ilgili konuları hedefler ancak aynı zamanda pazar, ürün ve hizmet araştırmasıyla birlikte diğer türdeki araştırmaları da kapsayabilir. Anketler ve veri toplamaya ilişkin barındırma ve erişim InMoment’ın ASP Barındırma sitesinde veya müşterilerimizin kendilerine ait olan barındırma sitelerinde sağlanabilmektedir. Faaliyetlerinde iyileştirme yapmalarını sağlamak ve/veya hizmet deneyiminiz ve/veya verdiğiniz bilgiler konusunda sizi takip etmek üzere sizinle iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla size ait Kişisel Bilgileri müşterilerimizle paylaşmamızı sağlayabilecek olan raporlar her gün hazırlanıp yazdırılmaktadır. InMoment’ın müşterileri verilere tam olarak erişebilmektedir ve bu yüzden de söz konusu verilerin kullanımı konusunda tam bir sorumluluk içinde davranılmalıdır. Bu tür durumlarda lütfen sizi bilgi ve görüşlerinizi paylaşmaya davet eden InMoment müşterisinin gizlilik politikasını inceleyin.

Kişisel Bilgi ne anlama gelir?
Kişisel Bilgi, kimliği belirlenebilen bir kişiyle ilgili bilgilerdir. Bu bilgilere adınız, adresiniz, posta kodunuz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, demografik/sınıflandırma bilgileriniz (örn. eğitim veya yaş) ve kimliğinizin ortaya çıkmasını veya birinin sizinle iletişim kurmasını sağlayabilecek diğer bilgiler dahil olabilir. Aynı zamanda müşteri programı üyeliği ve müşteri bağlılık numaralarını da kapsayabilir. İletişim bilgileriniz paylaştığınız görüşlerin takip edilmesi için gerektiğinde kullanılabildiğinden müşterinin çalışanları veya temsilcileri size ulaşabilir. Kişisel Bilgiler InMoment ile, bu bilgileri yalnızca bize isteyerek verdiğinizde veya sizi ankete katılmaya davet eden InMoment müşterisi tarafından InMoment’a verildiğinde paylaşılır.

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı
Vermek istemediğiniz Kişisel Bilgileri sizden alınmayacaktır. Anketlere ve diğer veri toplama faaliyetlerine katılım tamamen isteğe bağlıdır ve yanıt verip vermeme konusunda ve istenen bilgileri açıklayıp açıklamama konusunda tercih size aittir. Kişisel Bilgilerinizin InMoment tarafından aşağıda belirtilen şekilde paylaşmasını açıkça kabul etmediğiniz sürece Kişisel Bilgileriniz satılmaz, paylaşılmaz veya kiralanmaz.

Ankete katılmayı, kimliğinizin belirlenmesini sağlayabilecek bilgilerinizi kaydetmeyi veya göndermeyi tercih ederek söz konusu bilgilerin bu gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Kişisel Bilgilerinizi bizimle paylaşmamayı tercih etmeniz durumunda Siteler üzerinde bulunan ödüllü yarışmalara katılamazsınız. Kişisel Bilgilerinizi daha önce gönderdiyseniz ve bu bilgileri kayıtlarımızdan silmemizi istiyorsanız veya kayıtlarımızda hangi Kişisel Bilgilerin olduğunu öğrenmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki İletişim bölümüne bakın.

Telefon ANI Görünürlüğü
ABD’deki ücretsiz bir telefon numarasını aramanız durumunda aramanın ücreti aradığınız tarafça ödenir. Aranan taraf, Otomatik Numara Tanıma (ANI) adı verilen bir telefon ağı teknolojisiyle telefon numaranızı belirleyebilir. FCC kurallarına göre ücretsiz telefon numarası sahibi olan tarafların ANI ile belirlenen telefon numaralarını dağıtması konusunda kısıtlamalar uygulanmaktadır ve bu kurallara göre telefon şirketlerinin müşterilerini numaralarının bu şekilde ücretsiz numaralarla paylaşıldığı konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir. Bir InMoment telefon anketine katılırsanız hem InMoment hem de InMoment’ın müşterileri ANI’nize erişebilir ancak FCC kurallarına göre telefon numaranız başkalarıyla paylaşılmaz.

IP Adresleri ve Çerezler
Sunucularımızla ilgili sorunların tespit edilmesi ve Sitelerin yönetimi için IP adresleriniz kullanılmaktadır. IP adresiniz aynı zamanda geniş kapsamlı demografik bilgilerin toplanması için de kullanılmaktadır. Anı anketi tekrar tekrar yapmamanızı ve Sitelerin farklı tarayıcıların en çok kullanılan versiyonlarıyla düzgün şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ziyaretçinin kullandığı tarayıcıyı belirlemek için Sitelerimizde çerezler kullanılabilir. Kullanılabilecek olan çerezler Kişisel Bilgiler ile ilişkilendirilmemektedir. Çerezleri reddetmeniz durumunda Siteleri kullanmaya devam edebilirsiniz ancak tüm alanlara veya özelliklere erişemeyebilirsiniz.

BELİRLİ KOŞULLARDA GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Bilgilerin Kullanılması ve Paylaşılması
Aşağıdaki paragraflarda InMoment’ın kişisel bilgilerinizi belirli koşullarda nasıl kullanabileceği daha ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır. InMoment ile olan etkileşim şeklinize bağlı olarak aşağıdakilerden biri veya daha fazlası sizin için geçerli olabilir.

Anketi Tamamlama Desteği
Bazı durumlarda anketin tamamlanması için InMoment’tan destek alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Anketin telefon üzerinden yapılması durumunda bir sesli mesaj bırakmanız gerekebilir. Anketin online veya diğer metinli ortamlar üzerinden yapılması durumunda bir e-form veya e-posta ile InMoment’a mesaj göndermeniz istenebilir. Kişisel Bilgilerin verilmesi gerekebilir. Bu durumunda Kişisel Bilgiler yalnızca Ankete erişim ve Anketin tamamlanması konusundaki sorunu çözmek amacıyla sizinle iletişim kurmak için kullanılabilir.

Promosyonlu ve Ödüllü Yarışmalar
InMoment veya müşterileri tarafından zaman zaman çeşitli promosyonlar yapılabilir, ödüller sunulabilir veya çekilişler düzenlenebilir. Promosyonlu bir yarışmaya katılırken bizim tarafımızdan, müşterimiz veya müşterimizin görevlendirdiği sağlayıcı tarafından; yarışmayı kazanmanız durumunda sizinle iletişim kurmak amacıyla adınızı, doğum tarihinizi, adresinizi (e-posta ve/veya ev), finansal bilgileriniz (örn. gelir seviyeniz) veya telefon numaranız istenebilmektedir.

İletişim
Sitelerimizdeki iletişim formlarında adınız ve bazen telefon numaralarınız dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz istenebilir. InMoment’a bir e-formla mesaj göndermek için e-posta adresi gereklidir.

Önceden Onay Verme (Opt-In)
InMoment, belirli anketler ve diğer önceden onay verilen (opt-in) hizmetlerde profil bilgilerini (örn. kişisel ilgi alanları) ve demografik bilgileri (örn. hane halkı gelir düzeyi) kullanabilmektedir. Bu bilgiler sağladığınız profil bilgilerine ve demografik bilgilere göre size belirli bilgileri vermek amacıyla kullanılacaktır. Bazı anketlerde ve önceden onay verilen (opt-in) hizmetlerde ziyaretçilere ek olarak yapılan anketlere katılma veya InMoment veya bir InMoment müşterisi veya iş ortağı tarafından gönderilecek bilgileri alma seçeneği sunulmaktadır. Ziyaretçiler, bunlara katılmak veya söz konusu bilgileri almak için önceden onay (opt-in) vermelidir ve ziyaretçilerin bu onayı vermesi durumunda Kişisel Bilgileri InMoment tarafından kullanılabilir ve/veya InMoment’ın bir müşterisi veya iş ortağı tarafından bu amaç için paylaşılabilir.

İşlem Talebinizin Yerine Getirilmesi
Bir InMoment web sitesinden bir ürün veya hizmet, ürün bilgisi, geri arama veya belirli pazarlama materyallerini istemeniz durumunda talebinizi yerine getirmek için verdiğiniz bilgileri kullanacağız. Bunu yapmamıza yardımcı olması için bilgileri InMoment’ın diğer birimleri ve talebin yerine getirilmesiyle ilgili olan iş ortakları gibi diğer kişilerle paylaşabiliriz. Ürünlerimizle veya hizmetlerimizle ilgili bilgi talep etmeniz durumunda, ilginizi çekebileceğini düşündüğünüz diğer bilgiler konusunda size daha sonra yeniden ulaşabiliriz. Sizinle bu şekilde iletişim kurulmaması için her zaman önceden onay vermeme (opt-out) seçeneğiniz olacaktır. Bir işlemle bağlantılı olarak sizinle pazar araştırması amacıyla da iletişim kurabiliriz.

Açık Forumlar
Sitelerde ziyaretçiler tarafından kullanılabilen sohbet odaları, forumlar, mesaj panoları ve/veya haber grupları oluşturulabilmektedir. Bu alanlarda açıklanan her türlü bilginin halka açık bilgiler haline geldiğini ve kişisel bilgilerinizi paylaşma konusundaki kararınızı verirken dikkatli olmanız gerektiğini özellikle hatırlatmak isteriz.

Abonelik Kaydı
Bir abonelik (örn. bülten veya diğer iletişim şekilleri) için kaydolmanız durumunda talebinizin işleme alınması için gönderdiğiniz kayıt bilgileri kullanılacaktır. Bu bilgiler bir veritabanında saklanacaktır. Ayrıca gelecekteki yayınlarınız ve ilgilenebileceğiniz InMoment hizmetleri için de sizinle iletişim kurabiliriz. Sizinle bu şekilde iletişim kurulmaması için her zaman önceden onay vermeme (opt-out) seçeneğiniz olacaktır.

Toplu Bilgilerin Açıklanması
InMoment kişisel olmayan müşteri ve/veya çalışan verilerini “norm” ve sektör referans noktalarını oluşturmak vb. amacıyla toplu olarak kullanma hakkına sahiptir.

İş Başvuruları
InMoment’a iş başvurusunda bulunmanız durumunda verdiğiniz e-posta adresi ve telefon numarası gibi Kişisel Bilgileri sizinle olası iş ilanları konusunda iletişim kurmak için kullanabiliriz. Sizin onayınıza bağlı olarak daha önceki işverenleriniz ve referanslarınız konusunda da sizinle iletişim kurabiliriz.

Yasalara Göre Bilgileri Açıklama Gerekliliği
Belirli şartlar altında Kişisel Bilgiler, yasal veya diğer yasal veya resmi celpler, yetki belgeleri veya emirlere göre açıklanabilir. Buna ağın kötüye kullanımı veya kullanım koşulları veya yayınlanmış olan diğer kuralların ihlaliyle ilgili soruşturmaların veya fiili veya olası yasal kovuşturmalar veya bizim tarafımızdan yada aleyhimize açılan alternatif anlaşmazlık çözümü kovuşturmalarının bir parçası olan açıklamalar dahildir.

Kişisel Bilgilerin Yeni Bir Amaç için Kullanılması
InMoment’ın Kişisel Bilgilerinizi; ilgilenebileceğiniz ek hizmetler, ürünler veya promosyon teklifleri gibi bilgilerinizin ilk alındığı sırada belirtilmemiş olan bir amaçla kullanmak istemesi durumunda, Kişisel Bilgilerinizin yeni bir amaca yönelik olarak kullanılmasına onay vermenizi istemek amacıyla e-posta adresiniz dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz kullanılacaktır.

Kişisel Olmayan Bilgiler
Telefon sistemlerimiz ve web sunucularımız kişisel olmayan bazı bilgileri otomatik olarak tespit etmektedir. Özellikle de InMoment Sitelerini ziyaret ettiğinizde sizden toplanan bilgilerin türleri şunlardır:

  • internetteki konumunuz (IP adresi)
  • sitemizi ziyaret etmek için kullandığınız yazılım (ve konfigürasyonu)
  • sitemizi ziyaret ettiğiniz tarihler ve saatler
  • sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve
  • web trafiğini analiz etmek ve sunucularımızı yönetmek için kullandığımız diğer, kişisel olmayan bilgilerdir.

Üçüncü Taraflara ait Site Bağlantıları
Sitelerde üçüncü taraflara ait sitelerin bağlantıları bulunmaktadır. InMoment veya bağlı şirketleri söz konusu üçüncü taraflara ait Web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriğinden sorumlu değildir. InMoment markasını taşıyan sitelerin ve içerik ortağı sitelerin InMoment’tan bağımsız olan gizlilik politikaları vardır. Bu sitelerin gizlilik uygulamaları bizim kontrolümüzde değildir ve bu yüzden de kullanıcıların Kişisel Bilgilerini üçüncü tarafın kontrolünde olan bir web sitesinde paylaşmadan önce söz konusu sitenin gizlilik uygulamaları konusunda bilgi edinmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. InMoment, toplu bilgileri markasını taşıyan sitelerle ve diğer ilgili sitelerle paylaşabilir; ancak bu toplu bilgiler kimliğin tespit edilmesini sağlayabilecek bilgileri kapsamaz. Bu Gizlilik Politikası, yalnızca InMoment sunucularında barındırılan sayfalarda toplanan verileri kapsamaktadır.

Bilgilerin Güvenliği, Saklanması ve Tutulması
Sitelerde (web siteleri, anketler, rapor uygulamaları ve veri transferi uygulamaları dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir); bilgilerin kaybolmasını, kötü amaçlarla kullanılmasını ve bu bilgilere üçüncü taraflarca izinsiz olarak erişilmesini önlemeye karşı koruma için uygulanan sektör standartlarına uygun ve ticari olarak makul olan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. InMoment’ın fiziksel barındırma olanakları aynı standartlara uygundur. Ancak, InMoment internet üzerinden iletilen bilgilerin kullanılması, değiştirilmesi veya kötüye kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

InMoment’ın Müşteri Bilgilerine erişebilen çalışanlarla ilgili olarak katı iç denetimler yapmaktadır. Bu bilgilere erişim onayı, yalnızca bilmesi gereken ilkesine göre verilmektedir.

InMoment, Kişisel Bilgileri yalnızca bilgilerin alınma amacına uygun olması durumunda ve yürürlükteki yasalara göre saklayacaktır ve söz konusu amaçlar için verdiğiniz onay sizinle olan etkileşimimiz sona erdikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

Dünya Genelindeki Uygulamalarımız
InMoment; sınır ötesindeki kişiler, süreçler ve sistemlerle global olarak iş yapmaktadır. Gizlilik uygulamalarımız tüm dünyada Kişisel Bilgilerinizin korunmasını sağlama amacını taşımaktadır. Bazı ülkelerde bilgileriniz için yasal olarak daha düşük seviyede koruma sağlanabilmektedir. InMoment, bu tür ülkelerde de bilgileri burada belirtilen şekilde kullanmaya devam edecektir.

Kişisel Bilgilerinizin Düzeltilmesi veya Güncellenmesi
Bizde kayıtlı olan Kişisel Bilgilerinizde düzeltme veya güncelleme yapmanız gerekiyorsa gizlilik yetkilisine ulaşın ve mesajınızın konu satırına “kişisel profil güncellemesi” ifadesini yazın. Mesajın ana metin alanına daha önce kayıtlı olan adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızla birlikte değişiklik olan Kişisel Bilgilerinizi yazdığınızdan emin olun. InMoment, Kişisel Bilgilerinizdeki değişiklikleri web veritabanımıza kaydedecek ve bu değişikliği ilgili iş birimlerine bildirecektir.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
Bu Gizlilik Politikası daha önce bildirilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

GORECOMMEND GİZLİLİK POLİTİKASI (ÖNEMLİ BİLGİ- Geçerlilik Tarihi: 23 Mayıs 2009)

GoRecommend, patentli bir sosyal medya destekleme çözümüdür. GoRecommend yazılımı uygulamasını kurarak veya Facebook’ta kullanarak bu gizlilik politikasını (“Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) okumuş ve anlamış olduğunuzu onaylıyorsunuz. Bu Gizlilik Politikası GoRecommend kullanımınız için geçerli kabul edilecektir.

GoRecommend kullanımı GoRecommend Kullanım Koşulları’na tabidir ve bu GoRecommend Gizlilik Politikası GoRecommend Kullanım Koşullarının bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Genel
GoRecommend’i ürün ve hizmet markalarını ve mekanları Facebook’taki arkadaşlarınıza önermenizi kolaylaştırmak amacıyla yarattık. GoRecommend’i kullanırken, genellikle bize vermiş olduğunuz belirli İçeriği bizimle ve diğer kullanıcılarla paylaşmanız gerekmektedir. Facebook hesabı kullanıcı adınız gibi bazı Hesap Bilgileriniz de İçeriğinizle ilişkilendirilebilmektedir. Ancak herkesin tüm Kullanıcı Bilgilerinin GoRecommend’de kayıtlı olmasını istemeyebileceğini biliyoruz. Aynı şekilde Facebook hesap ayarlarından iletişim bilgileriniz, kişisel bilgileriniz, resimleriniz ve ilgi alanlarınız gibi GoRecommend ile paylaşılacak olan Kullanıcı Bilgilerinizin hangileri olacağını siz belirleyebilirsiniz.

GoRecommend’in kullanımı tamamen Facebook üzerinden gerçekleşmektedir ve buna GoRecommend tarafından Facebook üzerinden kullanılacak olan Kullanıcı Bilgilerinin kullanımı ve GoRecommend’i kullanarak girdiğiniz İçeriğin kullanımı dahildir. Facebook’un güvenli şekilde kullanılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için Facebook’un Güvenli Kullanımı’na bakınız: <a style=”color:#7ab812;” href=”https://www.facebook.com/terms.php” rel=”nofolow”>https://www.facebook.com/terms.php.

Bu GoRecommend Gizlilik Politikası, GoRecommend aracılığıyla paylaşmaya karar verdiğiniz Kullanıcı Bilgilerini nasıl topladığımızı ve kullandığımızı anlamanızı ve GoRecommend’i kullanırken bilinçli kararlar vermenizi sağlamayı amaçlamaktadır.

GoRecommend Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Değişiklik yapmamız durumunda değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağız ve bu sayfanın üst kısmında GoRecommend Gizlilik Politikasının yeni geçerlilik tarihini belirteceğiz. GoRecommend Gizlilik Politikası’nda önemli değişiklikler yapmamız durumuzda sizi buradan, e-posta göndererek veya GoRecommend veya Facebook aracılığıyla sizi bilgilendireceğiz. Geçerli olan gizlilik politikamızın koşullarını anlayabilmeniz için bu GoRecommend Gizlilik Politikası’na sürekli olarak başvurmanızı öneriyoruz. Geçerli olan GoRecommend Gizlilik Politikamız, aksi belirtilmedikçe, sizinle ve Facebook hesabınızla ilgili olan tüm bilgiler için geçerlidir.

Kullanıcı Bilgilerinin ve İçeriğin Toplanması ve Kullanımı
GoRecommend’i kurup kullanmaya başladıktan sonra aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli kişisel bilgilerinize erişebiliriz: (1) Adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, cinsiyetiniz, gittiğiniz okullar dahil olmak üzere Facebook hesabınızda bilerek Facebook’la paylaştığınız ve Facebook Gizlilik Ayarlarınızda paylaşılmasına izin verdiğiniz kişisel bilgiler ve de Facebook’la paylaştığınız ve Facebook tarafından GoRecommend ile paylaşılan diğer kişisel veya tercihe bağlı bilgiler (“Hesap Bilgileri” olarak anılır); (2) GoRecommend’i herhangi bir şekilde kullandığınızda mesaj gönderebilir, arkadaşlarınıza GoRecommend’i önerebilir, yorumlarınızı ve diğer materyalleri yayınlayabilir ve bilgileri çeşitli kanallar aracılığıyla farklı şekilde iletebilirsiniz ve bu bilgilerin tümü tarafımızca toplanır ve saklanır (“İçerik” olarak anılır); (2) Aynı zamanda dış kaynaklardan ve Uygulamanın diğer kullanıcılarından sizinle ilgili olarak bilgi toplayabiliriz (“Halka Açık Bilgiler” olarak anılır).

Yukarıdakilerin tümü toplu olarak “Kullanıcı Bilgileri” olarak anılmaktadır.

GoRecommend’i kullanarak Kullanıcı Bilgilerinizin Kanada’ya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılmasını, bu ülkelerde saklanmasını ve işleme alınmasını kabul ediyor ve de Kullanıcı bilgilerinin aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle kullanılabileceğini kabul ediyorsunuz: (1) Kullanıcı Bilgilerinizi, sunduğumuz yeni hizmetler veya uygulamalarla ilgili bildirim göndermek için ve zaman zaman düzenlenebilecek ve sizin de katılabileceğiniz çekilişler ve promosyon yarışmalarında kazanan kişi olup olmadığı konusunda sizi bilgilendirmek amacuyla kullanabiliriz; (2) Genel olarak GoRecommend veya Facebook’un kullanılmasıyla size zaman zaman çeşitli duyurular gönderebiliriz. Genellikle söz konusu e-postaların size gönderilmesini istemiyorsanız e-postaların size gönderilmesini istemediğinizi belirterek ve Facebook kullanıcı adınızı ekleyerek support@gorecommmend.net adresine bir e-posta gönderebilirsiniz. Ancak, isteğe bağlı olan tüm e-posta bildirimlerinin size gönderilmesini istemediğinizi belirtmiş olsanız da belirli GoRecommend kullanımınızla ilgili olarak size bilgilendirmeler gönderme hakkımız saklıdır; (3) Kişisel kimlik bilgilerinizi üçüncü taraflara açıklamaksızın Kullanıcı Bilgilerinizi kullanabiliriz. Bu bir ağda kaç kişinin GoRecommend kullandığını belirlemek gibi amaçlarla yapılmaktadır; (4) GoRecommend’i sizin için daha yararlı ve size özel bir hale getirmek için Halka Açık Bilgileri kullanabiliriz. Bunun yapılmasını istemiyorsanız veya söz konusu Halka Açık Bilgilerin kullanımını kısıtlayacak diğer önlemleri almamızı istiyorsanız lütfen bunlardan hariç tutulmak istediğinizi ve Facebook kullanıcı adınızı belirterek support@gorecommmend.net adresine bir e-posta gönderin; (5) Sizin izniniz alınmadan üçüncü taraf olan pazarlayıcılarla iletişim bilgileri paylaşılmamaktadır. Kullanıcı Bilgileriniz üçüncü taraflarla yalnızca söz konusu paylaşımın (a) GoRecommend’in önerilmesinin gerekli olduğu, (b) yasal olarak gerektiği durumlarda veya (c) sizin izin verdiğiniz sınırlı koşullarda paylaşılmaktadır. Yukarıda belirtilenlerin genel niteliğini kısıtlamaksızın Kullanıcı Bilgilerini GoRecommend’i önermemize ve işletmemize yardımcı olacak hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Özellikle de Kullanıcı Bilgilerini sunucular için ortak bir alanda barındırmak, GoRecommend Uygulamasıyla ilgili e-posta bildirimleri göndermek, Kullanıcı listelerimizde tekrarlanmış bilgileri silmek, ürünler veya hizmetler için ödeme almak, online bir iş başvurusu sürecini başlatmak veya arama sonuçları veya bağlantılarını vermek (sponsorlu linkler dahil olmak üzere) gibi amaçlarla üçüncü tarafları kullanabiliriz. Bu teklifler ve ticari faaliyetler kapsamında hizmet sağlayıcılarımız, bu ticari faaliyetlerle bağlantılı olarak kısıtlı süreyle kullanmak üzere Kullanıcı Bilgilerinize erişebilir. Kişisel bilgilerin işlenmesi için üçüncü tarafları kullandığımızda söz konusu bilgilerin GoRecommend tarafından belirlenen amaçlar için kullanılmasıyla ilgili sınırlamalar getiren uygun sözleşme ve teknik koruma önlemlerini uygularız; (6) GoRecommend, Facebook’un platform uygulaması olarak kabul edilmesi nedeniyle Facebook hesabınızın Gizlilik Ayarlarından belirli Hesap Bilgilerinin paylaşılmasını istemediğinizi belirtebilirsiniz. GoRecommend aracılığıyla bilgilerin kötü amaçlı olarak kullanılabileceği yönündeki şüpheleri Facebook’a bildirebilirsiniz ve söz konusu iddiayla ilgili soruşturma yapılır; (7) Kullanıcı bilgilerini yasal celpler veya mahkeme kararları gibi hukuki taleplere göre veya yürürlükteki yasalara göre açıklamamız gerekebilir. Kullanıcı Bilgilerini yalnızca kolluk kuvvetleri veya özel davacıların bilgi taleplerinin yürürlükteki hukuki standartlara uygun olduğuna inanmamız durumunda paylaşırız. Aynı zamanda, yasalara uygun olduğunu düşünmemiz durumunda bizim mülkiyetimizde veya kontrolümüzde olan sizinle ilgili diğer bilgileri; menfaatlerimizi veya mallarımızı korumak, GoRecommend aracılığıyla yapılan dolandırıcılık veya diğer yasadışı faaliyetleri önlemek, şirketimizin veya ürünlerimizin adının uygun olmayan şekilde korunmasını sağlamak veya bedensel zararı önlemek için paylaşabiliriz. Bunlara, Facebook yetkilileri, polis, diğer şirketler, avukatlar, temsilciler veya resmi kurumlarla bilgi paylaşımı dahildir; (8) GoRecommend size Kullanıcı Bilgilerini GoRecommend aracılığıyla hizmetlerini sunan pazarlayıcılarla veya diğer şirketlerle paylaşmanız için izin verebilir. Başka bir şirketin GoRecommend Uygulamasında sağlanan herhangi bir hizmetle ilgili olması durumunda bu konuda bilgilendirilirsiniz ve Kullanıcı Bilgileriniz söz konusu şirketin sunduğu bu hizmeti kullanmanızla ilgili olarak ilgili şirketle paylaşılabilir; (9) GoRecommend mülkiyetinin bizden başka bir tarafa geçmesi durumunda Kullanıcı Bilgileri GoRecommend’in faaliyetlerine devam edebilmesi için yeni mülk sahibine aktarılabilir. Söz konusu mülkiyetin bu şekilde devredilmesi halinde Kullanıcı Bilgileriniz için bu Gizlilik Politikası’nda size verilen taahhütler geçerli olmaya devam edecektir.

Bağlantılar
GoRecommend’de diğer web sitelerinin bağlantıları bulunabilir. Söz konusu diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarıyla ilgili sorumluluk bize ait değildir. GoRecommend’den ayrıldığınızda dikkatli olmanızı ve kimliğinizin tespit edilebileceği kişisel bilgileri toplayan her web sitesinin gizlilik beyanlarını okumanızı öneririz. Bu Gizlilik Politikası yalnızca GoRecommend kullanımı sırasında bizim tarafımızdan alınan bilgiler için geçerlidir.

Üçüncü Taraf Reklamlar?
GoRecommend kapsamında görünen reklamlar bazen kullanıcılara Google Adsense ve diğer şirketler gibi üçüncü taraf olan reklam sahipleri veya reklamcılık hizmetleri (toplu olarak “Üçüncü Taraf Reklam Verenler” olarak anılır) tarafından gönderilir (“sunulur”). Üçüncü Taraf Reklam Verenler reklamların sunulması sırasında IP adresinizi otomatik olarak alır. Bu Üçüncü Taraf Reklam Verenler çerezlerinizi bilgisayarınıza indirebilir veya reklamlarının ne kadar etkili olduğunu ölçmek ve reklam içeriğini kişiselleştirmek için JavaScript ve “web işaretçileri” (“1×1 gif’ler olarak da anılır) gibi diğer teknolojileri kullanabilir. Bunun yapılması, Üçüncü Taraf Reklam Verenşerin, reklamlarının etki seviyesini ölçmek ve reklam içeriğini kişiselleştirmek amacıyla size reklam gönderdikleri her seferde bilgisayarınızı tanımasını sağlayacaktır. Bu şekilde bilgisayarınızı veya tarayıcınızı kullanan kişilerin reklamları nerelerde gördüğü ve hangi reklamlara tıkladığı konusunda bilgi toplayabilirler. Üçüncü Taraf Reklam Verenlerin yerleştirebileceği çerezlere erişim veya bunları kontrol etme olanağımız bulunmamaktadır. Üçüncü Taraf Reklam Verenler, siz paylaşmayı tercih etmediğiniz sürece, Facebook veya GoRecommend’de kayıtlı olan Kullanıcı Bilgilerine erişemez. Bu Gizlilik Politikası çerezlerin tarafımızca kullanılmasını kapsar ve Üçüncü Taraf Reklam Verenlerin çerezleri veya diğer takip teknolojilerini kullanımını kapsamaz.

Güvenlik
Kullanıcı Bilgilerinizi korumak için uygun önlemleri alıyoruz ve Kullanıcı Bilgilerinin kaybolması, kötüye kullanımı ve bunlara üçüncü taraflarca erişilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerimiz bulunmaktadır. Ancak, internet üzerinden iletilen Kullanıcı Bilgilerinin kullanılması, değiştirilmesi veya kötüye kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

İçerik ve Kullanıcı Bilgilerini paylaşmayı tercih edebileceğiniz diğer Kullanıcıların davranışlarını kontrol etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle de GoRecommend’i kullanmanız sonucuna yayınladığınız İçerik veya kamuya açık hale getirdiğiniz Kullanıcı Bilgilerinin yetkisi olmayan kişilerce görülmeyeceği konusunda herhangi bir taahhütte bulunulamamaktadır. GoRecommend veya Facebook’ta bulunan gizlilik politikaları veya güvenlik önlemlerine aykırı davranışların sorumluluğu bize ait değildir. Silindikten sonra bile İçerik kopyalarının arabellekte ve arşivde olan sayfalarda veya diğer Kullanıcıların İçeriğinizi kopyalamış veya kaydetmiş olması durumunda görülmeye devam edilebileceğini anlıyor ve onaylıyorsunuz. GoRecommend’in özelliklerini ve kişiselleştirilmiş özellikleri size sunabilmemiz için İçerik ve Kullanıcı Bilgileri toplanıp saklanmaktadır.

Herhangi bir İçerik veya Kullanıcı Bilgilerinin herhangi bir üçüncü tarafça toplandığını veya kötüye kullanıldığını fark etmeniz durumunda goRecommend@empathica.ca adresinden bize ulaşabilirsiniz ve gereken incelemeleri yapmamız ve önlemleri almamız için ayrıntıları bizimle paylaşabilirsiniz.

Öneriler ve Gizlilik
Arkadaşlarınıza GoRecommend’i önermeyi tercih etmeniz durumunda sizden arkadaşınızın Facebook hesabı kullanıcı adı, adı ve e-posta adresi gibi arkadaşlarınıza GoRecommend davetiyesi göndermeniz için gereken bilgileri isteyeceğiz. Arkadaşınıza otomatik olarak yalnızca bir adet e-posta veya bir Facebook mesajı göndererek GoRecommend’i indirmeye davet edeceğiz ve söz konusu kişiyi bize önerdiğinizi belirtebiliriz. Bir defa gönderilen bu davetiyeyi göndermek ve öneri sayısını takip etmek için bize verdiğiniz bilgiler kaydedilmektedir. Arkadaşınız bu öneri bilgilerinin veritabanımızdan silinmesi için support@gorecommmend.net adresinden bize ulaşabilir.

Çocuklara Ait Bilgiler
InMoment 13 yaşından küçük kişilerin kişisel bilgilerini bilerek toplamamakta veya saklamamaktadır veya bu yaştaki kişilerin GoRecommend’i kullanmasına bilerek izin vermemektedir. 13 yaşından küçükseniz lütfen GoRecommend’i indirmeye veya kullanmaya çalışmayın veya adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz dahil olmak üzere bize kendinizle ilgili bilgileri göndermeyin. 13 yaşından küçük olan hiç kimse GoRecommend’i kullanarak bizimle kişisel bilgilerini paylaşmamalıdır. 13 yaşından küçük bir çocuğun kişisel bilgilerini ebeveynlerinin izni olmadan topladığımızı öğrenmemiz durumunda bu bilgiler mümkün olan en kısa sürede silinecektir. Ancak söz konusu bilgileri araştırma, onaylama veya tespit etme konusunda herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. 13 yaşından küçük bir çocuktan ve bu yaştaki bir çocuk hakkında bilgilerin bizimle paylaşıldığını düşünüyorsanız lütfen support@gorecommend.net adresinden bize ulaşarak durumla ilgili ayrıntıları bize verin.

Gizlilikle ilgili Sorular ve Erişim
Bu gizlilik beyanıyla ilgili sorularınız veya önerileriniz, Sitelerimizin uygulamaları veya bilgilerinizin kullanımı veya InMoment ile olan etkileşimlerinizle ilgili sorularınız varsa lütfen bize ulaşın:

Gizlilik Yetkilisi İletişim Bilgileri:
Privacy@InMoment.com
(801) 263-2333

Gizlilik Yetkilisinin Adresi:
InMoment, Inc.
İlgili: Privacy Officer
310 East 4500 South, Suite #450
Salt Lake City, Utah 84107