InMoment Privacy Policy

Polish | Polski

Polityka prywatności spółki InMoment

OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności określa procedury postępowania z danymi osobowymi przez spółkę InMoment, Inc., uprzednio Mindshare Technologies, Inc., oraz jej spółkę stowarzyszoną Emphathica Inc. prowadzącą działalność pod nazwą InMoment (zwane dalej łącznie „InMoment” lub „Spółką”) dotyczące korzystania ze stron internetowych oraz kwestionariuszy online/tekstowych, narzędzi do generowania raportów (łącznie „Strony”), ankiet telefonicznych, gromadzenia danych i innych sposobów komunikacji ze Spółką. Dla potrzeb programu i aplikacji GoRecommend Spółki InMoment stosuje się politykę prywatności określoną poniżej.

Prywatność użytkownika jest ważna dla niego i dla Spółki, i Spółka zobowiązuje się chronić prywatność użytkownika. Niniejsza polityka opracowana została zgodnie z Ustawą o poufności danych z 1974r., Ustawą o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych (PIPEDA) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. W stopniu, w jakim przepisy prawa przewidują dodatkową ochronę użytkownikowi, która nie jest określona w niniejszym dokumencie, Spółka zgadza się podjąć środki, aby w pełni udzielić użytkownikowi takiej dodatkowej ochrony.

Certyfikacja i zgodność z Programem ochrony prywatności danych UE-USA
Firma InMoment, Inc. uczestniczy i podlega samodzielnej certyfikacji w ramach Programu ochrony Prywatności danych UE – USA. Szczegółowe informacje na temat Programu ochrony prywatności danych znajduj: https://www.inmoment.com/privacyshield (https://www.inmoment.com/privacyshield).”

Klienci InMoment oraz związek z ochroną prywatności użytkownika
InMoment jest dostawcą modelu zwanego z języka angielskiego Software as a Service (SaaS), dla firm gromadzących dane przez telefon, Internet, wiadomości SMS, karty z opiniami klientów, tajemniczych klientów, audyty wewnętrzne i inne metody gromadzenia informacji. Po ich zgromadzeniu informacje są analizowane i sporządzane są raporty. Działania te mają na celu w szczególności sprawdzenie zadowolenia klienta i pracownika, ale mogą również obejmować badanie rynku, produktu i usług oraz inne rodzaje badań. Prowadzenie ankiet i gromadzenie danych może odbywać się za pośrednictwem strony InMoment ASP lub na własnych stronach klientów. Raporty są przetwarzane i drukowane codziennie, dzięki czemu klienci Spółki mogą otrzymać dane osobowe w celu poprawy swojej działalności i/lub skontaktowania się z użytkownikiem, aby zapytać o opinię na temat danej usługi i/lub dostarczonych przez klienta informacji. Należy pamiętać, że klienci InMoment mają pełen dostęp do danych, co oznacza, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie. W takich przypadkach należy zapoznać się z polityką prywatności klienta InMoment, który poprosił użytkownika o informacje i informacje zwrotne.

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje o osobie umożliwiające ustalenie jej tożsamości. Mogą one obejmować pełne imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu, datę urodzenia, adres e-mail, informacje demograficzne/klasyfikacyjne (np. wykształcenie lub wiek), oraz inne informacje, które umożliwiają ustalenie tożsamości użytkownika i kontakt z nim. Dane te mogą również obejmować członkostwo w programie dla klientów lub numery lojalnościowe. Dane kontaktowe użytkownika mogą być wykorzystane w razie konieczności, aby uzyskać informacje zwrotne, a pracownicy lub przedstawiciele klienta mogli się skontaktować z użytkownikiem. Dane osobowe zostają ujawnione InMoment w momencie przekazania ich Spółce przez użytkownika lub klienta InMoment, który zaprosił użytkownika do wzięcia udziału w badaniu.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych
Spółka nie będzie gromadzić danych osobowych użytkownika, których nie przekaże on dobrowolnie. Uczestnictwo w badaniach lub innej formie gromadzenia danych jest całkowicie dobrowolne, a użytkownik ma wybór, czy chce odpowiedzieć i podać wskazane informacje. Spółka nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie wynajmuje danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika na przekazanie danych osobowych w sposób opisany poniżej.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w badaniu, dokonać rejestracji lub przekazać Spółce informacje umożliwiające ustalenie jego tożsamości, wyraża zgodę na wykorzystanie takich danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie przekazać swoich danych osobowych Spółce, nie może wziąć udziału w konkursach, które dostępne są na Stronach. Jeżeli użytkownik pragnie, aby Spółka usunęła przekazane wcześniej przez niego dane osobowe znajdujące się w rejestrach Spółki lub jeżeli pragnie sprawdzić, czy Spółka posiada jego dane osobowe, należy skontaktować się ze Spółką w sposób podany w części „Kontakt”.

Identyfikacja numeru
Jeżeli użytkownik dzwoni na bezpłatny numer telefonu w Stanach Zjednoczonych, osoba, do której dzwoni, płaci za połączenie. Osoba, do której dzwoni użytkownik, może zidentyfikować numer dzwoniącego przy pomocy technologii identyfikacji numeru (ANI). Przepisy amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) ograniczają stronom, które posiadają bezpłatne numery telefonu, możliwość rozpowszechniania numerów telefonów zidentyfikowanych prze pomocy technologii ANI i nakładają na firmy telefoniczne obowiązek poinformowania klientów, że ich numery telefonów są w ten sposób przekazywane. W przypadku ankiety telefonicznej spółka InMoment oraz jej klienci mogą mieć dostęp do numeru ANI użytkownika, ale zgodnie z przepisami FCC nie przekażą tego numeru telefonu dalej.

Adresy IP i pliki cookies
Spółka wykorzystuje adres IP komputera użytkownika, aby pomóc w zdiagnozowaniu problemów ze swoimi serwerami i w celu administrowania Stronami. Numer IP komputera użytkownika wykorzystywany jest również do gromadzenia danych demograficznych. Strony Spółki mogą wykorzystywać pliki cookies, aby zapewnić, że użytkownik nie bierze wielokrotnie udziału w tym samym badaniu, oraz aby określić przeglądarkę, z której korzysta, co ma pomóc w opracowaniu działania Stron na najbardziej popularnych przeglądarkach. Jeżeli pliki cookies są wykorzystywane, nie są połączone z danymi osobowymi użytkownika. Jeżeli użytkownik zablokuje pliki cookies, może nadal korzystać ze Stron, ale nie będzie miał dostępu do wszystkich ich funkcjonalności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W OKOLICZNOŚCIACH SZCZEGÓLNYCH

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
W paragrafach poniżej opisano szczegółowo, w jaki sposób spółka InMoment może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w okolicznościach szczególnych. W zależności od rodzaju kontaktu z InMoment może mieć zastosowanie jeden lub więcej przypadków.

Pomoc w wypełnieniu ankiety
W pewnych okolicznościach użytkownik może potrzebować pomocy InMoment, aby wypełnić ankietę. Jeżeli badanie przeprowadzane jest telefonicznie, może być wymagane zostawienie wiadomości głosowej przez użytkownika. Jeżeli badanie przeprowadzane jest online lub za pomocą technologii tekstowych, użytkownik może zostać poproszony o zamieszczenie wiadomości dla InMoment przy pomocy e-formularza lub e-maila. Może być wymagane podanie danych osobowych. W takim przypadku dane osobowe użytkownika będą wykorzystane wyłącznie w celu kontaktu z nim w celu udzielenia pomocy w rozwiązaniu problemu z wypełnieniem ankiety.

Konkursy promocyjne i programy motywacyjne
InMoment lub jej klienci mogą oferować różne promocje, programy motywacyjne lub nagrody rzeczowe. Kiedy użytkownik bierze udział w konkursie promocyjnym, Spółka, jej klienci lub sprzedawcy klienta mogą poprosić użytkownika o podanie jego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu (e-mail i/lub domowego), informacji finansowych (np. poziomu dochodu), lub numeru telefonu w celu skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku wygrania nagrody.

Kontakt ze Spółką
W przypadku formularzy kontaktowych na Stronach Spółki może być wymagane podanie imienia i nazwiska użytkownika oraz danych kontaktowych, w tym również numeru telefonu. W przypadku zamieszczenia wiadomości dla InMoment przy pomocy e-formularza wymagane jest podanie adresu e-mail.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie usług
W przypadku niektórych badań i innych usług InMoment może gromadzić profil (np. zainteresowania) i dane demograficzne (np. dochód w gospodarstwie domowym, itp.) użytkownika. Informacje te wykorzystywane będą w celu przekazania użytkownikowi konkretnych informacji w oparciu o jego profil i dane demograficzne. W przypadku niektórych badań i usług, na które użytkownik wyraża zgodę, odwiedzający Stronę mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych badaniach lub otrzymywania informacji od spółki InMoment lub jej klienta lub partnera biznesowego. Użytkownik musi wyrazić zgodę, jeżeli pragnie uczestniczyć lub otrzymywać takie informacje; w takim przypadku jego dane osobowe mogą być w tym celu wykorzystane przez InMoment i/lub przekazane klientowi InMoment lub jej partnerowi biznesowemu.

Prośba użytkownika o przesłanie informacji
Jeżeli użytkownik prosi o przesłanie informacji ze strony InMoment, na przykład w formie produktu lub usługi, białej księgi, telefonu, lub konkretnych materiałów marketingowych, Spółka wykorzysta podane przez użytkownika dane, aby spełnić przekazaną prośbę. W tym celu Spółka może przekazać informacje innym podmiotom, na przykład innym podmiotom InMoment lub jej partnerom biznesowym biorącym udział w realizacji zlecenia. W przypadku prośby o podanie informacji dotyczących produktów lub usług Spółki, Spółka może kontaktować się z użytkownikiem w przyszłości, przekazując dodatkowe informacje, które zdaniem Spółki mogą być dla użytkownika interesujące. Użytkownik zawsze będzie miał możliwość rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Spółka może również kontaktować się z użytkownikiem w związku z przeprowadzeniem transakcji w celu przeprowadzenia badań rynkowych.

Fora publiczne
Na Stronach może znajdować się możliwość zakładania pokojów na czacie, forów, tablic ogłoszeń i/lub grup wiadomości dostępnych dla odwiedzających stronę. Należy pamiętać, że wszelkie informacje ujawnione w takich funkcjonalnościach stają się ogólnie dostępnymi i należy zachować ostrożność, decydując się podać swoje dane osobowe.

Rezygnacja z subskrypcji
Jeżeli użytkownik zapisze się na subskrypcję (np. newslettera lub innych wiadomości), jego dane osobowe podane w procesie rejestracji wykorzystane będą w celu realizacji subskrypcji. Dane te przechowywane będą w bazie danych. Ponadto Spółka może kontaktować się z użytkownikiem w sprawie przyszłych publikacji i usług InMoment, które mogą być dla użytkownika interesujące. Użytkownik zawsze będzie miał możliwość rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

Ujawnienie łącznych danych
InMoment zastrzega sobie prawo wykorzystania łącznie nieosobowych danych klienta i/lub danych pracownika w celu generowania „norm” i zestawień branżowych, itp.

Podania o pracę
W przypadku złożenia przez użytkownika podania o pracę w InMoment, Spółka może wykorzystać dane osobowe przekazane przez niego, takie jak adres e-mail oraz numer telefonu, aby skontaktować się z użytkownikiem w sprawie ewentualnych ofert pracy. Jeżeli użytkownik nie zastrzeże inaczej, Spółka może również skontaktować się z jego poprzednimi pracodawcami lub osobami udzielającymi referencji.

Ujawnienie danych wymagane przez prawo
Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach ujawnienie danych osobowych może być wymagane nakazem sądu lub wezwaniem, decyzją lub nakazem organów rządowych. Obejmuje to przypadki prowadzenia śledztwa w sprawie nadużycia w sieci lub naruszenia regulaminu lub innych wytycznych opublikowanych przez Spółkę, lub części trwających lub ewentualnych postępowań prawnych lub procedury arbitrażowej wszczętej przez Spółkę lub przeciwko Spółce.

Wykorzystanie danych osobowych w innym celu
Jeżeli InMoment będzie chciała wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu innym, niż podanym w momencie gromadzenia danych osobowych, na przykład w celu świadczenia dodatkowych usług, produktów lub ofert promocyjnych, które mogą być dla użytkownika interesujące, Spółka wykorzysta informacje kontaktowe, w tym jego adres e-mai, aby poprosić o jego zgodę na wykorzystanie danych osobowych w nowym celu.

Dane nieosobowe
System telefoniczny i serwery web Spółki automatycznie rozpoznają niektóre dane nieosobowe. W szczególności, kiedy użytkownik odwiedza Strony InMoment, Spółka gromadzi informacje dotyczące:

  • jego lokalizacji internetowej (adres IP)
  • oprogramowania (i jego konfiguracji) wykorzystanego do odwiedzenia strony
  • terminu odwiedzenia strony
  • stron, które użytkownik odwiedza na naszej witrynie, oraz
  • innych danych nieosobowych, wykorzystywanych w celu przeprowadzenia analizy poruszania się po stronie oraz administrowania serwerami.

Łącza do stron internetowych osób trzecich
Na Stronie znajdują się łącza do stron internetowych osób trzecich. Spółka InMoment oraz jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za ochronę prywatności lub treść na stronach osób trzecich. Strony działające pod wspólną marką InMoment i treść stron partnerskich posiadają swoje własne polityki prywatności niezależne od InMoment. Spółka nie kontroluje ochrony prywatności na tych stronach, i dlatego zdecydowanie zaleca, by użytkownicy zapoznali się z polityką prywatności i ochroną na takich witrynach kontrolowanych przez stronę trzecią, zanim zdecydują się ujawnić na tej stronie swoje dane osobowe. InMoment może przekazać dane ogólne stronom działającym pod wspólną marką lub innym powiązanym stronom; dane te nie będą zawierać danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych na stronach znajdujących się na serwerach InMoment.

Ochrona, przechowywanie i zatrzymanie danych osobowych
Strony (w tym między innymi witryny, ankiety, aplikacje zgłaszające, oraz aplikacje przysyłające dane) stosują komercyjnie zasadne środki bezpieczeństwa zgodne ze standardami branżowymi, mające na celu ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i przechwyceniem danych przez strony trzecie. Fizyczne urządzenia hostingowe InMoment spełniają te same standardy. InMoment nie ponosi jednak odpowiedzialności za przechwycenie, zmianę lub niewłaściwe wykorzystanie informacji przesłanych przez Internet.

InMoment stosuje ścisłe kontrole wewnętrzne pracowników posiadających dostęp do danych klienta. Dostęp taki udzielony jest jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usług.

InMoment przechowywać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres potrzebny do spełniania celu(-ów), w jakim (-ych) zostały zgromadzone i zgodnie z obowiązującym prawem, a zgoda użytkownika na ten cele (te cele) pozostanie ważna po zakończeniu relacji z użytkownikiem.

Praktyki Spółki na świecie
InMoment prowadzi działalność na całym świecie i współpracuje z ludźmi, ma do czynienia z procesami i systemami, które przekraczają granice. Polika prywatności Spółki ma na celu zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika na całym świecie. W niektórych państwach mogą obowiązywać przepisy prawa chroniące dane osobowe w sposób mniej restrykcyjny. W takich państwach InMoment nadal chroniła będzie dane osobowe w sposób opisany w niniejszej polityce.

Poprawa lub aktualizacja danych osobowych użytkownika
Jeżeli użytkownik pragnie poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe zarejestrowane w InMoment, należy skontaktować się z dyrektorem ds. ochrony danych osobowych, podając w temacie wiadomości „Aktualizacja danych osobowych”. W treści wiadomości należy podać dotychczasową nazwę użytkownika podaną przy rejestracji, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, oraz nowe dane osobowe. InMoment zapisze nowe dane osobowe użytkownika w swojej bazie danych i udostępni zmienione dane właściwym grupom biznesowym.

Zmiany w polityce prywatności
Niniejsza polityka prywatności może być okresowo zmieniona bez uprzedzenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI GORECOMMEND (UWAGA – obowiązuje od dnia 23 maja 2009r.)

GoRecommend to opatentowane rozwiązanie z zakresu mediów społecznościowych. Instalując lub korzystając z aplikacji GoRecommend na Facebooku, użytkownik potwierdza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszą politykę prywatności (zwaną „polityką prywatności”). Niniejszą politykę prywatności stosuje się do korzystania z rozwiązania GoRecommend.

Korzystanie z GoRecommend podlega regulaminowi GoRecommend, a polityka prywatności GoRecommend jest częścią regulaminu GoRecommend.

Warunki ogólne
GoRecommend opracowano z myślą ułatwienia użytkownikowi polecenia marek produktów i usług oraz lokalizacji swoim znajomym na Facebooku. Korzystanie z GoRecommend często wymaga od użytkownika udostępnienia Spółce i innym użytkownikom Treści, którą musi dostarczyć Spółce. Ponadto z treścią tą mogą być powiązane części informacji konta użytkownika, takie jak nazwa konta Facebook. Spółka rozumie, że użytkownik może nie chcieć ujawnienia wszystkim na świecie wszystkich danych użytkownika dostępnych GoRecommend. Za pośrednictwem ustawień konta Facebook użytkownika może on kontrolować, które dane użytkownika zostaną udostępnione GoRecommend, w tym swoje informacje kontaktowe, dane osobowe, zdjęcia i zainteresowania.

Korzystanie z usługi GoRecommend możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Facebooka i wymaga wykorzystania danych użytkownika dostępnych za pośrednictwem Facebook w celu korzystania z GoRecommend, oraz wymaga korzystania z treści wprowadzonej przez użytkownika za pośrednictwem GoRecommend. Więcej informacji na temat bezpiecznego korzystania z Facebooka można znaleźć w zakładce Bezpieczeństwo na Facebooku: https://www.facebook.com/terms.php.

Niniejsza polityka prywatności GoRecommend ma na celu pomóc użytkownikowi zrozumieć, w jaki sposób gromadzone są i wykorzystywane dane użytkownika, które mogę udostępnić za pośrednictwem GoRecommend, oraz pomóc mu w podejmowaniu świadomych decyzji korzystając z GoRecommend.

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszej polityki prywatności GoRecommend w dowolnym czasie. W takim przypadku zmiany umieszczone zostaną na tej stronie, a na górze strony podana zostanie data wejścia w życie zmian do niniejszej polityki prywatności GoRecommend. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do polityki prywatności GoRecommend użytkownik zostanie powiadomiony o tym na niniejszej stronie, przy pomocy e-maila lub powiadomienia GoRecommend lub na Facebooku. Zachęca się do regularnego zapoznawania się z polityką prywatności GoRecommend, aby użytkownik rozumiał warunki aktualnej polityki prywatności. O ile nie określono inaczej, aktualną politykę prywatności GoRecommend stosuje się do wszystkich informacji o użytkowniku i jego koncie na Facebooku w posiadaniu Spółki.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika i treści
Kiedy użytkownik instaluje i korzysta z GoRecommend, Spółka otrzymuje dostęp do różnych rodzajów danych osobowych użytkownika, w tym: (1) danych osobowych, które użytkownik dobrowolnie ujawnił Facebookowi na swoim koncie na Facebooku, i na których udostępnianie pozwala za pośrednictwem ustawień prywatności Facebook; dane te mogą obejmować imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, numer telefonu, adres, płeć, szkoły, do których uczęszczał, i inne dane osobowe lub preferencje podane na Facebooku i udostępnione GoRecommend (zwane dalej „danymi konta”); (2) Kiedy użytkownik korzysta z GoRecommend, może wysyłać wiadomości, kierować znajomych do GoRecommend, umieszczać komentarze i inne materiały, oraz w inny sposób przekazywać informacje za pośrednictwem różnych kanałów, a wszystkie takie informacje gromadzone są i przechowywane przez Spółkę (dalej „Treść); (2) Spółka może również gromadzić dane o użytkowniku ze źródeł zewnętrznych i innych użytkowników Aplikacji (dalej „Dane ogólnie dostępne”).

Wszystkie powyższe dane zwane są dalej łącznie „Danymi Użytkownika”).

Korzystając z GoRecommend, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich Danych Użytkownika na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz na wykorzystanie swoich Danych Użytkownika w następujący sposób: (1) Spółka może okazjonalnie wykorzystać Dane Użytkownika, aby przesłać mu powiadomienia o nowych usługach lub aplikacjach oferowanych przez Spółkę, lub aby powiadomić go, że został wybrany zwycięzcą konkursu z nagrodami rzeczowymi lub promocyjnego, które mogą być organizowane przez Spółkę, a w których użytkownik może brać udział; (2) Użytkownik może również okresowo otrzymywać powiadomienia w ramach normalnego korzystania z GoRecommend lub Facebooka. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich e-maili, wysyłając wiadomość na adres: support@gorecommend.net z informacją, że pragnie zrezygnować z otrzymywania e-maili i podając swoją nazwę użytkownika na Facebooku. Spółka zastrzega sobie prawo wysyłania użytkownikowi powiadomień dotyczących korzystania przez niego z GoRecommend, nawet jeśli zrezygnuje on z otrzymywania wszystkich powiadomień e-mail; (3) Spółka może wykorzystać Dane Użytkownika bez odnoszenia się do niego jako osoby. Spółka dokonuje tego w calach statystycznych, aby sprawdzić, ilu ludzi w sieci korzysta z GoRecommend; (4) Spółka może wykorzystać Dane ogólnie dostępnie, aby dostosować GoRecommend do wymagań i korzyści użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody lub chciałby, aby Spółka w inny sposób ograniczyła wykorzystanie Danych ogólnie dostępnych, powinien skontaktować się ze Spółką pisząc na adres: support@gorecommend.net, podając, że pragnie cofnąć swoja zgodę na takie wykorzystywanie danych,i wskazać swoją nazwę użytkownika Facebook; (5) Spółka nie przekazuje danych kontaktowych marketerom strony trzeciej bez zgody użytkownika. Spółka przekazuje stronom trzecim Dane Użytkownika wyłącznie w ograniczonych przypadkach, jeżeli uzna, że jest to (a) zasadnie konieczne w celu świadczenia usługi GoRecommend, (b) wymagane przez prawo, lub (c) za zgodą użytkownika. Bez ograniczenia ogólności powyższego, Spółka może na przykład przekazać Dane Użytkownika usługodawcom, aby pomóc oferować i realizować usługę GoRecommend. W szczególności Spółka może wykorzystać strony trzecie, aby ułatwić prowadzenie naszej działalności, na przykład przechowywać Dane Użytkownika w miejscu wspólnych serwerowni, wysyłać e-maile aktualizujące aplikację GoRecommend, usuwać informacje powtarzające się z naszych list użytkowników, przetwarzać płatności za produkty i usługi, oferować proces składania podań o pracę, lub podawać wyniki wyszukiwań lub łącza (w tym łącza sponsorowane). W związku z ofertami i prowadzeniem działalności usługodawcy Spółki mogą mieć dostęp do Danych Użytkownika przez ograniczony okres czasu w związku z taką działalnością. W przypadku gdy Spółka korzysta z usług stron trzecich w celu przetwarzania danych osobowych, stosuje zasadną ochronę umowną i techniczną ograniczającą wykorzystanie takich danych do celów określonych w aplikacji GoRecommend; (6) Ponieważ GoRecommend jest aplikacją na platformie Facebooka, użytkownik może również zastrzec dostęp do pewnych informacji o koncie z poziomu ustawień prywatności na swoim koncie Facebook. Użytkownik może zgłosić na Facebooku wszelkie podejrzewane przypadki niewłaściwego wykorzystania danych, które wynikają z korzystania z aplikacji GoRecommend, a Facebook zbada takie zgłoszenie; (7) Spółka może być zmuszona do ujawnienia informacji o użytkowniku na podstawie nakazu prawnego, takiego jak wezwania lub nakazu sądowego lub zgodnie z obowiązującym prawem. Spółka nie ujawni Danych użytkownika, jeżeli nie będzie przekonana, że żądanie ujawnienia danych przez organy prawa lub ich przedstawiciela spełniają obowiązujące przepisy prawa. Ponadto Spółka może ujawnić inne dane użytkownika znajdujące się w jej posiadaniu lub przez nią kontrolowane, jeżeli uzna, że jest to niezbędne w celu przestrzegania przepisów prawa, ochrony jej interesów lub własności, zapobieżenia oszustwu lub sprzecznej z prawem działalności prowadzonej za pośrednictwem GoRecommend, ochrony niewłaściwego wykorzystania nazw produktów Spółki lub zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu zdrowiu. Może to obejmować przekazanie informacji dyrektorom Facebooka, policji, innym spółkom, prawnikom, przedstawicielom lub agencjom rządowym; (8) GoRecommend może zezwolić, aby użytkownik przekazał Dane Użytkownika marketerom lub innym spółkom, które oferują świadczenie usług za pośrednictwem GoRecommend. Użytkownik będzie wiedział, kiedy inna spółka zaangażowana jest w usługi na aplikacji GoRecommend, a Spółka może ujawnić Dane Użytkownika takiej spółce w związku z korzystaniem z tej usługi przez użytkownika; (9) jeżeli własność GoRecommend przejdzie ze Spółki na inną stronę, Dane Użytkownika mogą być przekazane nowemu właścicielowi, aby możliwe było dalsze funkcjonowanie GoRecommend. W przypadku przeniesienia własności GoRecommend Dane Użytkownika podlegać będą nadal zasadom niniejszej polityki prywatności.

Łącza
GoRecommend może zawierać łącza do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności stosowaną przez takie strony. Użytkownik powinien pamiętać, aby opuszczając GoRecommend, zapoznał się z polityką prywatności każdej ze stron gromadzącej dane osobowe pozwalające na określenie jego tożsamości. Niniejszą politykę prywatności stosuje się wyłącznie do danych gromadzonych przez Spółkę podczas korzystania z aplikacji GoRecommend przez użytkownika.

Reklamy stron trzecich
Reklamy, które pojawiają się na GoRecommend, są czasami dostarczane (lub „kierowane”) bezpośrednio do użytkowników przez reklamodawców lub serwisy reklamowe stron trzecich (zwanych łącznie „Reklamodawcami zewnętrznymi”) takimi jak Google Adsense i inne spółki. Reklamodawcy zewnętrzni automatycznie otrzymują adres IP użytkownika umieszczając takie reklamy. Reklamodawcy zewnętrzni mogą również przesłać pliki cookies na komputer użytkownika lub wykorzystać inne technologie, takie jak JavaScript lun znaczniki („web beacons”) (zwane również „gifami 1×1), w celu pomiaru skuteczności swoich reklam i personalizowania treści reklamowych. W ten sposób Reklamodawcy zewnętrzni mogą rozpoznać komputer użytkownika za każdym razem, kiedy przesyłają mu reklamę, w celu pomiaru skuteczności swoich reklam i personalizowania treści reklamowych. W ten sposób mogą kompilować informacje o tym, gdzie osoby korzystające z komputera lub przeglądarki użytkownika widziały ich reklamy i określić, które reklamy były klikane. Spółka nie ma dostępu ani nie kontroluje plików cookies, które mogą być umieszczone przez Reklamodawców zewnętrznych. Reklamodawcy zewnętrzni nie mają dostępu do Danych Użytkownika przechowywanych na Facebooku lub aplikacji GoRecommend bez zgody Użytkownika. Niniejszą politykę prywatności stosuje się do wykorzystania z plików cookies przez Spółkę, ale nie do wykorzystania plików cookies lub innych technologii śledzących przez Reklamodawców zewnętrznych.

Ochrona danych osobowych
Spółka podejmuje odpowiednie środki zapobiegawcze, aby chronić Dane Użytkownika, oraz stosuje zasadne środki bezpieczeństwa, aby chronić Dane Użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz przejęciem ich przez strony trzecie. Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności za przechwycenie, zmianę lub niewłaściwe wykorzystanie Danych Użytkownika przesłanych przez Internet.

Spółka nie może kontrolować działania innych Użytkowników, którym Użytkownik zdecyduje się udostępnić Treść lub Dane Użytkownika. Z tego powodu Spółka nie może gwarantować i nie gwarantuje, że Treść umieszczona przez użytkownika lub Dane Użytkownika upublicznione przez niego w wyniku korzystania z aplikacji GoRecommend przez użytkownika, nie będą przeczytane przez osoby nieupoważnione. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ominięcie zasad niniejszej polityki prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w aplikacji GoRecommend lub na Facebooku. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że po usunięciu Treści, jej kopie mogą być wciąż dostępne w pamięci podręcznej lub stronach zarchiwizowanych lub w przypadku, gdy zostanie ona skopiowana lub przechowywana przez innych użytkowników. Spółka gromadzi i przechowuje Treść i Dane Użytkownika w celu oferowania użytkownikowi funkcjonalności GoRecommend i innych spersonalizowanych funkcjonalności.

Jeżeli użytkownik będzie posiadał informacje, że strona trzecia gromadzi lub wykorzystuje Treść lub Dane Użytkownika w niewłaściwy sposób, powinien skontaktować się ze Spółką, pisząc na adres: goRecommend@empathica.ca, i przekazać jej wszystkie szczegóły sprawy, aby Spółka mogła przeprowadzić dochodzenie i podjąć odpowiednie kroki.

Poleceni i zachowanie prywatności
Jeżeli użytkownik zechce polecić GoRecommend swoim znajomym, Spółka poprosi go o informacje potrzebne aby wysłać im zaproszenie do korzystania z aplikacji GoRecommend, takie jak nazwa ich konta użytkownika Facebook, ich imię i nazwisko oraz adres e-mail. Spółka automatycznie prześle jednorazowo takiemu znajomemu użytkownika e-mail lub wiadomość za pośrednictwem Facebooka, zapraszając go do zainstalowania aplikacji GoRecommend oraz może wskazać, że zaproszenie to zostało wysłane na prośbę użytkownika. Spółka przechowuje informacje podane przez użytkownika, aby mogła przesłać takie jednorazowe zaproszenie i śledzić liczbę osób poleconych. Znajomy użytkownika może skontaktować się ze Spółką, pisząc na adres: support@gorecommend.net, aby zażądać usunięcia takiego polecenia z bazy danych Spółki.

Dane osobowe dzieci
InMoment świadomie nie gromadzi ani nie namawia do przekazania danych osobowych osób poniżej 13 roku życia, ani świadomie nie pozwala takim osobom korzystać z aplikacji GoRecommend. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia, proszeni są, aby nie próbowali zainstalować ani korzystać z aplikacji GoRecommend ani przesyłać Spółce swoich danych osobowych, w tym swojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Osoba poniżej 13 roku życia nie powinna przekazywać Spółce swoich danych osobowych za pośrednictwem aplikacji GoRecommend. Jeżeli Spółka dowie się, że posiada dane osobowe osoby poniżej 13 roku życia bez zgody rodzica, bezzwłocznie usunie takie dane osobowe. Spółka nie ma jednak obowiązku szukać, potwierdzać, lub identyfikować takich informacji. Jeżeli użytkownik sądzi, że Spółka może posiadać dane osobowe dziecka lub przekazane przez dziecko poniżej 13 roku życia, powinien skontaktować się ze Spółką, pisząc na adres: support@gorecommend.net i przekazać jej wszystkie szczegóły tej sprawy.

Pytania o politykę prywatności i dostęp do danych
Wszystkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na Stronach lub historii wykorzystania danych osobowych użytkownika lub jego kontaktów z InMoment, należy kierować na następujące dane kontaktowe:

Dane kontaktowe dyrektora ds. ochrony danych osobowych:
Privacy@InMoment.com
(801) 263-2333

Adres dyrektora ds. ochrony danych osobowych:
InMoment, Inc.
DW: Privacy Officer
310 East 4500 South, Suite #450
Salt Lake City, Utah 84107