InMoment Privacy Policy

Greek | ελληνικά

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της InMoment

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει της πρακτικές διαχείρισης δεδομένων που εφαρμόζει η InMoment, Inc., πρώην Mindshare Technologies, Inc., και η συνδεδεμένη εταιρεία Empathica Inc dba InMoment (αναφερόμενες αμφότερες ως «InMoment», «εμείς» ή «εμάς») σχετικά με τους ιστοτόπους μας και διαδικτυακές/ έντυπες δημοσκοπήσεις, μηχανές αναφορών (συνολικά οι «Ιστότοποι»), τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις, συλλογή δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας με εμάς. Κατωτέρω παρατίθεται ξεχωριστή πολιτική προσωπικών δεδομένων για το πρόγραμμα και την εφαρμογή GoRecommend της InMoment.

Τα προσωπικά σας δεδομένα σας είναι σημαντικά για μας και έχουμε δεσμευτεί να τα προστατεύουμε. Η παρούσα πολιτική θεσπίστηκε με σκοπό τη συμμόρφωση με το Νόμο περί Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Act) του 1974, το Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Εγγράφων (Personal Information Protection and Electronic Documents Act – PIPEDA) και κάθε άλλο σχετικό νόμο. Στο μέτρο που ο νόμος απαιτεί την προστασία σας επιπρόσθετα σε όσα αναφέρονται στην παρούσα, θα λάβουμε τα σχετικά μέτρα για την παροχή αυτής της πρόσθετης προστασίας.

Οι πελάτες της InMoment και πώς αυτό σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα
Η InMoment είναι πάροχος λογισμικού ως υπηρεσία (software as a service – SaaS) σε εταιρείες που συλλέγουν δεδομένα μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου, SMS, καρτών για σχόλια πελατών, μυστικών πελατών (mystery shopping), εσωτερικών ελέγχων και άλλων μεθόδων. Αφού συλλεχθούν, τα στοιχεία αναλύονται και παρουσιάζονται με μορφή αναφοράς. Αυτές οι δραστηριότητες αφορούν κυρίως ζητήματα ικανοποίησης πελατών και υπαλλήλων, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν και έρευνες αγοράς, προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά και άλλα είδη έρευνας. Οι δημοσκοπήσεις και η συλλογή δεδομένων ενδέχεται να φιλοξενούνται και να είναι προσβάσιμες στον ιστότοπο Φιλοξενίας σελίδων ASP της InMoment ή σε ιστοτόπους πελατών μας. Οι αναφορές δημιουργούνται και εκτυπώνονται κάθε μέρα που μπορεί να παρέχουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στους πελάτες μας με σκοπό τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους και/ή για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την εμπειρία σας και/ή σχετικά με τα στοιχεία που δώσατε. Σας ενημερώνουμε ότι οι πελάτες της InMoment έχουν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα και επομένως έχουν και την πλήρη ευθύνη για τη χρήση αυτών των δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική προσωπικών δεδομένων του πελάτη της InMoment που σας προσκάλεσε να δώσετε τα στοιχεία και τα σχόλιά σας.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
Προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα σχετικά με ένα άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί. Μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση email, δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία κατηγοριοποίησης (όπως βαθμίδα εκπαίδευσης ή ηλικία) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσδιορίζει ποιος είστε ή επιτρέπει σε κάποιον να επικοινωνήσει μαζί σας. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνουν αριθμούς μελών σε προγράμματα του πελάτη μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν όπως απαιτείται για να ελέγξουμε τα σχόλια που κάνατε, ώστε οι υπάλληλοι και εκπρόσωποι του πελάτη μας να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Η InMoment μαθαίνει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο όταν μας τα παρέχετε οικειοθελώς ή όταν μας τα παρέχει ο πελάτης της InMoment που σας προσκάλεσε να απαντήσετε σε μια έρευνα.

Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Δεν συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα από εσάς, παρά μόνο όσα μας παρέχετε οικειοθελώς. Η συμμετοχή σας σε έρευνες ή άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων είναι απολύτως προαιρετική και μπορείτε να επιλέξετε να απαντήσετε ή να μην απαντήσετε και να δώστε ή να μη δώσετε τα στοιχεία που σας ζητούν. Δεν πουλάμε, δεν κοινοποιούμε και δεν ενοικιάζουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο αν έχετε συμφωνήσει ρητά ώστε η InMoment να κοινοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Αν επιλέξετε να πάρετε μέρος σε μια έρευνα, να εγγραφείτε ή να υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε μας, συναινείτε στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Αν επιλέξετε να μη μας δώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με κίνητρα που διενεργείται στους Ιστοτόπους. Αν έχετε ήδη δώσει Προσωπικά Δεδομένα και θέλετε να τα διαγράψουμε από τα αρχεία μας ή αν θέλετε να μάθετε τι Προσωπικά Στοιχεία έχουμε στα αρχεία μας, δείτε την ενότητα περί Επικοινωνίας κατωτέρω.

Ταυτοποίηση Τηλεφωνικού Αριθμού
Όταν καλείτε έναν αριθμό χωρίς χρέωση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτός που καλείτε χρεώνεται για το τηλεφώνημα. Ο αποδέκτης της κλήσης μπορεί να δει τον αριθμό τους τηλεφώνου σας με μια λειτουργία των τηλεφωνικών δικτύων που ονομάζεται Αυτόματη Ταυτοποίηση Αριθμού (Automatic Number Identification – ANI). Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ απαγορεύει στους ιδιοκτήτες αριθμών χωρίς χρέωση να κοινοποιούν τους τηλεφωνικούς αριθμούς που ταυτοποιούνται μέσω του ANI και απαιτούν από του παρόχους τηλεφωνίας να ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι οι αριθμοί τους γνωστοποιούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο στους κατόχους αριθμών χωρίς χρέωση. Αν πάρετε μέρος σε τηλεφωνική δημοσκόπηση της InMoment, τότε η InMoment και οι πελάτες της ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στον αριθμό τους τηλεφώνου σας, αλλά, βάσει των κανονισμών του FCC, δεν θα κοινοποιήσουν περαιτέρω αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό.

Διευθύνσεις IP και Cookies
Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας για τη διάγνωση προβλημάτων στους εξυπηρετητές μας και για τη διαχείριση των Ιστοτόπων. Επίσης, η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται για τη συλλογή γενικών δημογραφικών στοιχείων. Οι Ιστότοποί μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies για να διασφαλίζουν ότι δεν παίρνετε μέρος πολλές φορές στην ίδια δημοσκόπηση και για να διαπιστώνουν ποιο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, ώστε οι Ιστότοποι να σχεδιάζονται με τρόπο που να λειτουργούν σωστά με τις πιο δημοφιλείς εκδόσεις διαφόρων προγραμμάτων. Αν χρησιμοποιούνται, αυτά τα cookies δεν συνδέονται με οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα. Αν επιλέξετε να μην υπάρχουν cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε του Ιστοτόπους, αλλά ίσως να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις ενότητες ή σε όλες τις λειτουργίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήση και κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων
Οι επόμενες παράγραφοι περιγράφουν με περισσότερες λεπτομέρειες πώς η InMoment μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Ανάλογα με τη συγκεκριμένη επικοινωνία που έχετε με την InMoment, ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μπορεί να ισχύουν.

Βοήθεια για τη συμπλήρωση δημοσκόπησης
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια από την InMoment για να συμπληρώσετε μια δημοσκόπηση. Αν η δημοσκόπηση γίνεται τηλεφωνικά, μπορεί να χρειαστεί να αφήσετε ηχογραφημένο μήνυμα. Αν η δημοσκόπηση γίνεται διαδικτυακά ή με άλλα έγγραφα μέσα, μπορεί να σας ζητηθεί να στείλετε μήνυμα στην InMoment μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ή email. Ενδέχεται να απαιτούνται προσωπικά δεδομένα. Σε αυτήν την περίπτωση τα Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία μαζί σας για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην πρόσβαση και συμπλήρωση της δημοσκόπησης.

Προωθητικοί διαγωνισμοί και διαγωνισμοί με κίνητρα
Κατά καιρούς, ενδέχεται η InMoment ή οι πελάτες της να προβαίνουν σε διάφορες προωθητικές ενέργειες και να προσφέρουν κίνητρα ή λαχνούς. Όταν λαμβάνετε μέρος σε προωθητικό διαγωνισμό, εμείς, ο πελάτης μας ή ο πωλητής που λειτουργεί ως εκπρόσωπος του πελάτη μας μπορεί να ζητήσει το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησής σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, οικονομικά στοιχεία (π.χ. βαθμίδα εισοδήματος) ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας, ώστε να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε αν κερδίσετε.

Επικοινωνία
Οι φόρμες επικοινωνίας των Ιστοτόπων μας ενδέχεται να ζητήσουν το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων αριθμών τηλεφώνου. Για να στείλετε μήνυμα στην InMoment μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, απαιτείται διεύθυνση email.

Προαιρετική συμμετοχή
Για ορισμένες δημοσκοπήσεις και άλλες υπηρεσίες προαιρετικής συμμετοχής, η InMoment ενδέχεται να συλλέγει στοιχεία του προφίλ σας (π.χ. τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα) ή δημογραφικά στοιχεία (π.χ. οικογενειακό εισόδημα κλπ). Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται για να σας στέλνονται συγκεκριμένες πληροφορίες βάσει του προφίλ και των δημογραφικών στοιχείων που δώσατε. Κάποιες δημοσκοπήσεις και υπηρεσίες προαιρετικής συμμετοχής δίνουν στους επισκέπτες την επιλογή να συμμετάσχουν και σε άλλες δημοσκοπήσεις ή να λαμβάνουν πληροφορίες από την InMoment ή από κάποιο πελάτη ή επιχειρηματικό συνεργάτη της InMoment. Οι επισκέπτες πρέπει να συναινέσουν ώστε να συμμετέχουν ή να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες και, αν το πράξουν, τα Προσωπικά τους Δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από την InMoment και/ή να κοινοποιούνται σε πελάτη ή επιχειρηματικό συνεργάτη της InMoment για αυτόν το σκοπό.

Ικανοποίηση αιτήματός σας
Αν ζητήσετε κάτι από έναν ιστότοπο της InMoment, όπως ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ένα συμβουλευτικό έγγραφο (white paper) ή αν ζητήσετε να σας καλέσουμε ή να σας στείλουμε υλικά μάρκετινγκ, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που θα μας δώσετε για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Για να το κάνουμε αυτό, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στοιχεία σε άλλους, όπως για παράδειγμα σε άλλα τμήματα της InMoment και σε εμπλεκόμενους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Αν ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, μπορεί να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας στο μέλλον με πρόσθετες πληροφορίες που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Θα μπορείτε πάντα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων. Σε σχέση με κάποια συναλλαγή, ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς.

Δημόσια φόρουμ
Οι Ιστότοποι ενδέχεται να θέτουν στη διάθεση των επισκεπτών τους δωμάτια συζητήσεων (chat rooms), φόρουμ και/ή πίνακες μηνυμάτων. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες μεταδίδονται σε αυτούς τους χώρους θεωρούνται δημόσιες πληροφορίες και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να μοιραστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εγγραφή συνδρομητή
Αν εγγραφείτε συνδρομητής (π.χ. σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή σε άλλα μηνύματα), θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της εγγραφής σας για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Τα στοιχεία αυτά θα αποθηκευτούν σε βάση δεδομένων. Επιπλέον, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με μελλοντικές εκδόσεις και υπηρεσίες της InMoment που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Θα μπορείτε πάντα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων.

Κοινοποίηση ομαδικών στοιχείων
Η InMoment επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιεί ομαδοποιημένα μη προσωπικά δεδομένα πελατών και/ή υπαλλήλων για τη δημιουργία δημογραφικών ομάδων, κλαδικών κριτηρίων αναφοράς κλπ.

Αίτηση για πρόσληψη<