InMoment Privacy Policy

Dutch | Nederlands

InMoment Privacybeleid

ALGEMEEN PRIVACYBELEID
In dit privacybeleid worden de gegevenspraktijken van InMoment, Inc voorheen Mindshare Technologies, Inc en haar dochteronderneming, Empathica Inc dba InMoment (gezamenlijk: “InMoment”, “wij” of “ons”) openbaar gemaakt met betrekking tot onze websites en web/tekstonderzoeken, rapportage-engines (gezamenlijk de “Websites”), telefonische enquêtes, gegevensverzameling en andere methoden van interactie met ons. Een apart privacybeleid wordt hieronder uiteengezet voor het InMoment’s GoRecommend-programma en toepassing.

Uw privacy is belangrijk voor u en voor ons, en we spannen ons in om uw privacy te beschermen. Dit beleid werd opgesteld om te voldoen aan de privacywet (1974), de wet Bescherming van persoonsgegevens en Elektronische documenten (PIPEDA), en alle andere relevante wetgevingen. Als u op grond van de wet extra bescherming krijgt, die hierin niet wordt vermeld, dan stemmen wij met deze maatregelen in zodat u deze extra bescherming krijgt.

EU-VS Gegevens Privacyschild Compatibel en Gecertificeerd
InMoment, Inc. is aangesloten bij en certificeert zelf met Privacyschild, het EU-VS gegevens privacyschild kader Ga voor meer informatie over het Privacyschild programma naar https://www.inmoment.com/privacyshield (https://www.inmoment.com/privacyshield).”

InMoment’s klanten en hoe dit betrekking heeft op uw privacy
InMoment is een provider van software as a service (SaaS) voor bedrijven die gegevens verzamelen via telefoon, internet, sms, opmerkingkaarten, mystery shopping, interne audits en andere methoden van dataverzameling. Na de gegevensverzameling wordt de informatie geanalyseerd en gerapporteerd. Deze activiteiten zijn vooral gericht op de klant- en werknemerstevredenheid, maar kunnen ook markt-, product- en serviceonderzoeken inhouden, evenals andere vormen van onderzoek. De onderzoeken en gegevensverzameling kunnen op InMoment’s ASP Hostingsite, of de hosting site van de klant, worden gehost en toegankelijk worden gemaakt. Elke dag worden de rapporten verwerkt en afgedrukt, die onze klanten uw persoonlijke gegevens verstrekken om hun activiteiten te verbeteren en/of met u contact op te nemen om hun dienstverlening en/of de informatie die u hebt verstrekt op te volgen. InMoment’s klanten krijgen volledige toegang tot de gegevens en zijn bijgevolg volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens. In dergelijke gevallen, raadpleeg het privacybeleid van de InMoment-klant die u heeft uitgenodigd om informatie en feedback te geven.

Wat zijn persoonlijke gegevens?
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die een persoon kunnen identificeren. Deze kunnen omvatten; uw volledige naam, adres, postcode, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, demografische/classificatie-informatie (bv. opleiding of leeftijd), en alle andere informatie die laat zien wie u bent of zou toelaten dat iemand contact met u opneemt. Het kan ook het lidmaatschapnummer van een klanten- of getrouwheidsprogramma zijn. Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt om uw feedback op te volgen, indien nodig, zodat u kunt worden benaderd door medewerkers van de klantendienst. Persoonlijke informatie wordt bij InMoment pas bekend wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt, of aan InMoment wordt verstrekt door de InMoment-klant die u heeft uitgenodigd om aan een ??onderzoek deel te nemen.

Verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens
We zullen geen persoonlijke gegevens over u verzamelen als u deze niet vrijwillig vermeldt. Deelnemen aan onderzoeken of andere gegevensverzameling gebeurt geheel vrijwillig en u hebt de keuze om al dan niet te reageren en al dan niet om de gevraagde informatie te verstrekken. Wij verkopen, delen of verhuren persoonlijke informatie niet aan derden, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat dat InMoment uw persoonlijke gegevens zoals hieronder beschreven mag delen.

Als u ervoor kiest om aan een onderzoek deel te nemen, zich te registreren, of persoonlijk identificeerbare informatie aan ons te verstrekken, dan gaat u akkoord dat dergelijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid wordt gebruikt. Als u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken, dan zult u niet in aanmerking komen om deel te nemen aan wedstrijden die op de websites worden aangeboden. Als u uw persoonlijke informatie al hebt verstrekt en wilt dat wij deze uit onze administratie verwijderen, of als u wilt weten welke persoonlijke informatie wordt bijgehouden, raadpleeg dan het onderstaande gedeelte Contact.

Telefoon ANI-zichtbaarheid
Wanneer u een gratis nummer in de Verenigde Staten belt, zal de partij die u opbelt voor het telefoongesprek betalen. De opgebelde partij kan uw telefoonnummer identificeren met behulp van een technologie genaamd Automatische Nummerherkenning (ANI). De FCC-regels beperken partijen die gratis nummers bezitten om telefoonnummers die door middel van ANI werden geïdentificeerd te distribueren en vereisen telefoonmaatschappijen om hun klanten te informeren dat hun telefoonnummers op deze manier worden doorgezonden. Als u deelneemt aan een telefonisch onderzoek van InMoment, dan kan zowel InMoment als haar klanten toegang krijgen tot uw ANI, maar mogen uw telefoonnummer, per FCC-regels, niet verder te verspreiden.

IP-adressen en cookies
Wij gebruiken uw IP-adres om eventuele problemen met onze servers en de Websites te beheren. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om demografische informatie te verzamelen. Onze Websites kunnen cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat u slecht eenmaal toegang krijgt tot een bepaald onderzoek en de gebruikte browser van de bezoeker te bepalen, zodat de Websites worden ontworpen om goed te werken met de meest gangbare versies van de verschillende browsers. Indien gebruikt, deze cookies worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds gebruik maken van de Websites; het is echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot alle locaties of functies.

Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geïnstalleerd en de server in staat stelt het apparaat te identificeren om u optimale diensten te kunnen bieden. Cookies worden vaak gebruikt op het Internet en zijn niet schadelijk voor uw computersysteem. Wij kunnen van tijd tot tijd cookies, pixel-tags, actie-tags of soortgelijke technologieën gebruiken voor verschillende doeleinden met inbegrip van:

  • Het verzamelen van anonieme geaggregeerde informatie die wordt gebruikt om onze diensten te beheren en verbeteringen van onze diensten te ontwikkelen;
  • Om de doeltreffendheid van onze advertenties en promoties op websites van derden te evalueren, bijvoorbeeld door bij te houden of advertenties worden aangeklikt door gebruikers; en
  • Om te helpen bij het aanbieden van advertenties die relevant voor u zijn tijdens het gebruik van het Internet.

InMoment werkt soms met derden om gebruik en activiteiten op onze website te onderzoeken. Geen persoonlijke informatie over u wordt gedeeld.

Hoe kan ik cookies weigeren en welk effect zal dit hebben? U kunt voorkomen dat cookies op uw computer wordt geplaatst door uw browser in te stellen om cookies te weigeren. Raadpleeg de ‘Help’-functie van uw browser. Als cookies al op uw systeem zijn geplaatst, kunt u deze verwijderen. Ga voor meer informatie over cookies en het verwijderen van cookies naar: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Merk op dat het verwijderen van bepaalde cookies kan resulteren in problemen bij het navigeren op sommige websites.

PRIVACYBELEID IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Persoonlijke gegevens gebruiken en delen
In de volgende paragrafen wordt in meer detail toegelicht hoe InMoment uw persoonlijke gegevens mag gebruiken in specifieke omstandigheden. Afhankelijk van de specifieke interactie tussen u met InMoment kan een of meer van het volgende van toepassing zijn.

Hulp om een onderzoek te voltooien
In bepaalde omstandigheden kunt u hulp van InMoment nodig hebben om een onderzoek te voltooien. Als het een telefonisch onderzoek betreft, dan kan u gevraagd worden om een bericht achter te laten. Als het onderzoek online of door andere media wordt gehouden, kan u gevraagd worden om een bericht te verzenden naar InMoment via een e-formulier of e-mail. Persoonlijke gegevens kunnen vereist zijn. In dit geval zal de persoonlijke informatie alleen worden gebruikt om met u contact op te nemen, met de bedoeling het probleem bij het invullen of openen van een Onderzoek op te lossen.

Promoties en wedstrijden
InMoment of haar klanten kunnen van tijd tot tijd verschillende promoties, incentives, of sweepstakes aanbieden. Als u deelneemt aan een wedstrijd, dan kunnen wij, onze klant of leverancier van onze klant uw naam, geboortedatum, adres (e-mail of adres van woning), financiële informatie (zoals inkomen) of telefoonnummer vragen, zodat we met u contact kunnen opnemen als u de winnaar bent.

Contact
De contactformulieren op onze websites kunnen uw naam en contactgegevens vragen, mogelijk inclusief telefoonnummers. Een e-mailadres is nodig om een bericht via een e-formulier naar InMoment te verzenden.

Opt-in
Voor bepaalde onderzoeken en andere opt-in-diensten kan InMoment profiel- (bv. persoonlijke interesses) en demografische informatie (zoals inkomen van het huishouden, enz.) verzamelen. Deze informatie zal worden gebruikt om specifieke informatie te verzenden, op basis van het profiel en demografische gegevens die u hebt verstrekt. Sommige onderzoeken en opt-in-diensten bieden de bezoekers de mogelijkheid om deel te nemen aan aanvullende onderzoeken of ontvangen van informatie van InMoment of van een klant of zakenpartner van InMoment. Bezoekers moeten zich inschrijven als ze willen deelnemen of dergelijke informatie willen ontvangen, en als ze dat doen, kunnen hun persoonlijke gegevens door InMoment worden gebruikt en/of gedeeld met een klant van InMoment of zakenpartner voor dat doel.

Voldoen aan uw verzoek
Als u op een InMoment website iets aanvraagt, bijvoorbeeld een product of dienst, een whitepaper, een telefonisch contact of specifieke marketingmaterialen, dan zullen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om aan uw verzoek te voldoen. Om ons te helpen dit te doen, kunnen we informatie met anderen delen, bijvoorbeeld, andere afdelingen van InMoment en zakenpartners die bij de uitvoering zijn betrokken. Als u informatie over onze producten of diensten wenst, kunnen wij in de toekomst contact met u opnemen en extra informatie verstrekken die volgens ons interessant voor u zou kunnen zijn. U heeft altijd de mogelijkheid om af te zien van het ontvangen van dergelijke communicatie. In verband met een transactie kunnen we ook contact met u opnemen voor marktonderzoek.

Openbare forums
De Websites kunnen chatrooms, forums, prikborden en/of nieuwsgroepen beschikbaar maken voor haar bezoekers. Denk eraan dat alle informatie die op deze locaties wordt vrijgegeven publieke informatie wordt en u zou voorzichtigheid moeten uitoefenen wanneer u beslist om uw persoonlijke gegevens te onthullen.

Abonnement Registratie
Als u zich registreert voor een abonnement (bijvoorbeeld een nieuwsbrief of andere communicatie) zullen we de registratie-informatie die u verstrekt gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Wij zullen deze gegevens in een database opslaan. Daarnaast kunnen wij contact met u opnemen over toekomstige publicaties en InMoment- diensten die interessant voor u kunnen zijn. U heeft altijd de mogelijkheid om af te zien van het ontvangen van dergelijke communicatie.

Openbaarmaking van globale gegevens
InMoment behoudt zich het recht voor om niet-persoonlijke klantenservice- en/of werknemersgegevens in geaggregeerde vorm te gebruiken om “normen” en de industrie referentiepunten, enz te genereren.

Sollicitaties
Als u solliciteert bij InMoment kunnen wij de persoonlijke informatie gebruiken die u verstrekt, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, en met u contact opnemen over mogelijke vacatures. Wij kunnen ook contact opnemen met vorige werkgevers en referenties, tenzij u ons hiervoor geen toestemming geeft.

Informatieverschaffing door wet opgelegd
In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat persoonlijke informatie onderhevig kan zijn aan openbaarmaking op grond van gerechtelijke of andere dagvaardingen, bevelschriften, of vonnissen. Dit geldt ook voor het onderzoek naar misbruik van het netwerk of schending van onze gebruiksvoorwaarden of andere gepubliceerde richtlijnen, of als onderdeel van een feitelijke of dreigende juridische procedures of alternatieve geschillenregeling, hetzij door of tegen ons.

Nieuw gebruik van persoonlijke gegevens
Mocht InMoment wensen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een doel waaraan niet werd gedacht ten tijde van de eerste verzameling, zoals extra diensten, producten of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn, dan zullen wij uw contactgegevens gebruiken, inclusief uw e-mailadres, om uw toestemming te vragen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de nieuwe bestemming.

Niet-persoonlijke informatie
Onze telefoonsystemen en webservers herkennen automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie. In het bijzonder wanneer u de InMoment Websites bezoekt, dan verzamelen wij informatie met betrekking tot:

  • uw Internetlocatie (IP-adres)
  • de software (en configuratie) die u gebruikt om onze website te bezoeken
  • de data en tijdstippen waarop u onze website bezoekt
  • de pagina’s die u op onze website bezoekt, en
  • andere, niet-persoonlijke gegevens, die we gebruiken om onze website te analyseren en onze servers te beheren.

Links naar andere sites van derden
De Websites bevatten links naar websites van derden Noch InMoment noch enige van haar filialen zijn verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke Websites van derden. InMoment co-branding websites en content partnerwebsites hebben een privacybeleid onafhankelijk van InMoment. We hebben geen controle op het privacybeleid van deze websites en bevelen gebruikers aan om het privacybeleid en -gewoonten van een website die door derden wordt beheerd te controleren voordat deze persoonlijke gegevens via deze website verstrekken. InMoment kan algemene informatie met dergelijke websites en andere gerelateerde websites delen, maar deze algemene informatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Dit Privacybeleid geldt alleen voor gegevens die zijn verzameld op de pagina’s die op de InMoment-servers gehost worden.

Beveiliging, opslag en bewaren van gegevens
De Websites (waaronder, maar niet beperkt tot: websites, onderzoeken, rapportagetoepassingen en applicaties voor gegevensoverdracht), hebben commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de industrienormen genomen om gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onderscheppen van informatie door derden. InMoment beheert haar fysieke hostingfaciliteiten volgens dezelfde normen. Desalniettemin, InMoment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onderschepping, wijziging of misbruik van informatie die over het internet wordt verstuurd.

InMoment legt medewerkers die toegang hebben tot klantgegevens strenge regels op. Deze toegang wordt slechts verleend op een need-to-know basis.

InMoment zal persoonlijke informatie bewaren slechts zolang als deze nodig is om het doel(en) waarvoor deze is verzameld te vervullen en te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en uw toestemming om dergelijke doeleinden zal na beëindiging van onze interactie met u geldig blijven.

Onze wereldwijd praktijken
InMoment doet wereldwijd zaken, met mensen, processen en systemen die grenzen overschrijden. Ons privacybeleid is ontworpen om bescherming te bieden voor uw persoonlijke informatie, over de hele wereld. Sommige landen bieden minder wettelijke bescherming voor uw gegevens. In dergelijke landen zal InMoment uw informatie behandelen op de hier beschreven manier.

Uw persoonlijke gegevens corrigeren of bijwerken
Als u uw persoonlijke gegevens, die u bij ons hebt geregistreerd, wilt corrigeren of bijwerken, neem dan contact op met de Privacy Officer en gebruik als onderwerp voor het bericht “personal profile update” (persoonlijk profiel bijwerken). Zorg ervoor dat u uw eerder geregistreerde naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermeldt, samen met eventuele nieuwe persoonlijke informatie in de hoofdtekst van het bericht. InMoment zal de wijziging van uw persoonlijke gegevens in onze webdatabase registreren en zal deze wijziging aan onze bedrijfsgroepen beschikbaar stellen.

Wijzigingen aan dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving.

GORECOMMEND PRIVACYBELEID (BELANGRIJKE MEDEDELING – Datum van kracht: 23 mei 2009)

GoRecommend is een gepatenteerde social media advocacy-oplossing. Door de GoRecommend-applicatie op Facebook te installeren en gebruiken, bevestigt u dat u dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) hebt gelezen en begrepen. Dit Privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van GoRecommend.

Het gebruik van GoRecommend wordt beheerst door de GoRecommend-gebruiksvoorwaarden, en dit GoRecommend-privacybeleid wordt beschouwd als een deel van de GoRecommend-gebruiksvoorwaarden.

Algemeen
We hebben GoRecommend gemaakt om producten en diensten en locaties gemakkelijker aan uw vrienden op Facebook aan te bevelen. Het gebruik van GoRecommend vereist dat u bepaalde Content die door ons wordt verstrekt met andere gebruikers deelt. Daarnaast kunnen delen van uw accountgegevens, zoals uw Facebook- accountnaam aan deze content worden gekoppeld. Maar we begrijpen dat u niet wilt dat iedereen in de wereld alle gebruikersgegevens die beschikbaar zijn voor GoRecommend heeft. Als zodanig kunt u via de Facebook- accountinstellingen controleren welke informatie aan GoRecommend wordt meegedeeld, met inbegrip van uw contact- en persoonlijke gegevens, foto’s en interesses.

Alle gebruik van GoRecommend vindt plaats via Facebook en het betreft het gebruik van Gebruikersinformatie die beschikbaar wordt gesteld door Facebook voor gebruik door GoRecommend en impliceert het gebruik van Content die u invoert via uw gebruik van GoRecommend. Voor meer informatie over het veilige gebruik van Facebook, zie Veilig gebruik van Facebook: https://www.facebook.com/terms.php.

Dit GoRecommend-privacybeleid is ontworpen om u te laten begrijpen hoe we de Gebruikersinformatie, die u deelt via GoRecommend, verzamelen en gebruiken en hoe u weloverwogen beslissingen kunt nemen wanneer u GoRecommend gebruikt.

Wij behouden ons het recht voor om het GoRecommend-privacybeleid op elk moment wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we deze wijzigingen op deze pagina vermelden en zullen we aan de bovenzijde van deze pagina de ingangsdatum van het nieuwe GoRecommend-privacybeleid vermelden. Als wij materiële veranderingen aan het GoRecommend-privacybeleid aanbrengen, dan zullen wij u hier, per e-mail of via een kennisgeving binnen GoRecommend of via Facebook op de hoogte brengen. Wij raden u aan om dit GoRecommend-privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u de voorwaarden van ons huidige privacybeleid begrijpt. Tenzij anders aangegeven, is ons huidige GoRecommend-privacybeleid van toepassing op alle informatie die wij over u en uw Facebook- account hebben.

Verzamelen en gebruiken van Gebruikersinformatie en Content
Wanneer u GoRecommend installeert en gebruikt, krijgen we toegang tot verschillende types van uw persoonlijke gegevens, waaronder: (1) Persoonlijke informatie die u bewust aan Facebook hebt vermeld, via uw Facebook- account, en waarvoor u de toestemming hebt gegeven om deze te delen via uw Facebook privacy-instellingen, deze kunnen omvatten uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geslacht, bezochte scholen n andere persoonlijke informatie of voorkeuren die u aan Facebook hebt verstrekt en die door Facebook aan GoRecommend worden beschikbaar gemaakt (aangeduid als “Accountinformatie”); (2) Wanneer u GoRecommend op enige manier gebruikt, kunt u berichten verzenden, vrienden verwijzen naar GoRecommend, opmerkingen en andere materialen posten, en op andere wijze via verschillende kanalen informatie verzenden, dit alles wordt door ons verzameld en opgeslagen (aangeduid als “Content”); (2) We kunnen ook informatie over u verzamelen via externe bronnen en gebruikers van de Applicatie (aangeduid als “Publieke informatie”).

Al het bovenstaande wordt gezamenlijk aangeduid als “Gebruikersinformatie”.

Door GoRecommend te gebruiken, geeft u uw toestemming om uw Gebruikersinformatie door te sturen, te laten opslaan en verwerken in Canada en de Verenigde Staten van Amerika, en u gaat akkoord dat uw Gebruikersinformatie op een van de volgende manieren kan worden gebruikt: (1) We kunnen af en toe uw Gebruikersinformatie gebruiken om u berichten te sturen over nieuwe diensten of applicaties die door ons worden aangeboden en om u op de hoogte te brengen dat u de winnaar bent van een sweepstake of promotie die we regelmatig organiseren en waarvoor u in aanmerking komt; (2) We kunnen u van tijd tot tijd kennisgevingen verzenden, via de algemene werking van GoRecommend of Facebook. In het algemeen kunt u zich afmelden voor dergelijke e-mails door een e-mail te sturen naar support@gorecommmend.net waarin u vermeldt dat u zich wilt uitschrijven en uw Facebook-gebruikersnaam. Wij behouden ons echter het recht voor om u berichten te sturen met betrekking tot uw specifiek gebruik van GoRecommend, zelfs als u zich hebt afgemeld voor alle vrijwillige e- mailberichten; (3) Wij kunnen uw gebruikersgegevens gebruiken zonder u als individu te identificeren aan derden. We doen dit voor doeleinden zoals het aggregeren van hoeveel mensen in een netwerk GoRecommend gebruikt; (4) Wij kunnen openbare informatie gebruiken om GoRecommend voordeliger en op maat voor u te maken. Als u dit niet wilt of u wilt dat we andere acties ondernemen om het gebruik van dergelijke openbare informatie te beperken, kunt u mailen naar support@gorecommmend.net vermeld dat u zich wilt afmelden en vermeld uw Facebook- gebruikersnaam; (5) We verstrekken geen contactgegevens aan derden zonder uw toestemming. Wij delen uw Gebruikersinformatie slechts in beperkte omstandigheden aan derden, als we van mening zijn dat een dergelijke uitwisseling (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om GoRecommend aan te bieden, (b) wettelijk verplicht zijn, of (c) door u wordt toegestaan. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande kunnen we bijvoorbeeld Gebruikersinformatie verstrekken aan service providers om ons te helpen bij het aanbieden van GoRecommend. Concreet kunnen we gebruik maken van derden om onze activiteiten te vergemakkelijken, zoals de Gebruikersinformatie te hosten op een co-locatie faciliteit voor servers, voor het verzenden van updates van de GoRecommend applicatie, om herhaalde informatie uit onze Gebruikerslijsten te verwijderen, om betalingen voor producten of diensten te verwerken, om een online sollicitatieprocedure aan te bieden, of om zoekresultaten of koppelingen (inclusief gesponsorde koppelingen) aan te bieden. In verband met deze aanbiedingen en bedrijfsvoering kunnen onze service providers toegang krijgen tot uw Gebruikersinformatie, gedurende een beperkte tijd in verband met deze activiteiten. Als we gebruik maken van derden voor de verwerking van persoonlijke informatie implementeren we redelijke contractuele en technische beveiligingen die het gebruik van deze informatie beperken tot de doeleinden die door GoRecommend werden bepaald; (6) Aangezien GoRecommend wordt beschouwd als een platformapplicatie van Facebook, kunt u het doorgeven van bepaalde accountgegevens via de privacyinstellingen van uw Facebook account deactiveren. U kunt elk vermoeden van misbruik van informatie die optreedt als gevolg van GoRecommend aan Facebook melden en zij zullen dergelijke claim onderzoeken; (7) We kunnen op grond van wettelijke verzoeken, zoals dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, of in overeenstemming met de toepasselijke wetten verplicht worden om Gebruikersinformatie te verstrekken. We zullen geen Gebruikersinformatie openbaar maken totdat we er zeker van zijn dat een verzoek om informatie van de wetshandhaving of private rechtzoekenden voldoet aan de toepasselijke wettelijke normen. Daarnaast kunnen wij alle andere informatie over u die in ons bezit of beheer is openbaar maken wanneer we geloven dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, om onze belangen of eigendom te beschermen, ter voorkoming van fraude of andere illegale activiteiten die via GoRecommend wordt gepleegd, om ons tegen oneigenlijk gebruik van ons bedrijf te beschermen of productnamen of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Dit kan onder meer omvatten; het delen van informatie met Facebook-functionarissen, politie, andere bedrijven, advocaten, agenten, of overheidsinstanties; (8) GoRecommend kan u toelaten om Gebruikersinformatie te delen met marketeers of andere bedrijven die diensten via GoRecommend aanbieden. U zult weten wanneer een ander bedrijf is betrokken bij een dienst die via de GoRecommend applicatie wordt aangeboden, en we kunnen Gebruikersinformatie delen met dat bedrijf in verband met uw gebruik van deze dienst die door een dergelijke onderneming wordt aangeboden; (9) Indien GoRecommend van eigenaar verandert, zal uw Gebruikersinformatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar zodat GoRecommend kan blijven functioneren. Bij een dergelijke overdracht van de eigendom blijft uw Gebruikersinformatie onderhevig aan de beloften die in dit Privacybeleid worden gemaakt.

Links
GoRecommend kan koppelingen bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites. Wij raden u aan om op te letten wanneer u GoRecommend verlaat en de privacyverklaringen van elke website te raadplegen die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door ons wordt verzameld tijdens het gebruik GoRecommend.

Advertenties van derden
Advertenties die op GoRecommend worden weergegeven, worden soms rechtstreeks geleverd (of “geserveerd”) aan gebruikers door derden adverteerders of advertentiediensten (gezamenlijk aangeduid als “Derden adverteerders”) zoals Google Adsense en andere bedrijven. De Derden adverteerders ontvangen automatisch uw IP-adres tijdens het weergeven van advertenties. Deze Derden adverteerders kunnen ook cookies downloaden naar uw computer, of gebruik maken van andere technologieën zoals JavaScript en “web beacons” (ook bekend als “1×1 gifs”) om de effectiviteit van hun advertenties te meten en om reclame-inhoud te personaliseren. Door dit te doen, kan de Derden adverteerder telkens dat ze een advertentie versturen uw computer herkennen om de efficiëntie van hun advertenties te meten en om reclame-inhoud te personaliseren. Op deze manier kunnen zij informatie verzamelen over waar mensen die hun computer of browser gebruiken hun advertenties zagen en bepalen welke advertenties worden aangeklikt. We hebben geen toegang tot of controle over de cookies die door de Derden Adverteerders worden geplaatst. Derden adverteerders hebben geen toegang tot uw gebruikersgegevens die op Facebook of GoRecommend zijn opgeslagen, tenzij u ervoor kiest om deze informatie met hen te delen. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door ons en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën door Derden adverteerders.

Beveiliging
Wij nemen de nodige voorzorgen om uw Gebruikersinformatie te beschermen en we hebben redelijke beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onderscheppen van Gebruikersinformatie door derden. Desalniettemin, we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onderschepping, wijziging of misbruik van Gebruikersinformatie die over het internet wordt verstuurd.

We kunnen de acties van andere Gebruikers met wie u Content en Gebruikersinformatie deelt niet controleren. Daarom kunnen we niet garanderen dat Content die u post of Gebruikersinformatie die u openbaar maakt, als gevolg van uw gebruik van GoRecommend, niet door onbevoegden wordt bekeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor omzeiling van enige privacyinstellingen of veiligheidsmaatregelen in GoRecommend of Facebook. U begrijpt en erkent dat, zelfs na verwijdering, er kopieën van Content zichtbaar blijven in het cachegeheugen en op gearchiveerde pagina’s of als andere Gebruikers uw Content hebben gekopieerd of opgeslagen. Wij verzamelen en bewaren Content en Gebruikersinformatie, zodat wij u kunnen voorzien van de functies van GoRecommend en gepersonaliseerde functies.

Als u denkt dat derden Content of Gebruikersinformatie verzamelt of misbruikt, neem dan met ons contact op via goRecommend@empathica.ca en vermeld alle gegevens zodat we dit kunnen onderzoeken en maatregelen nemen.

Verwijzingen en privacy
Als u ervoor kiest om vrienden te verwijzen om GoRecommend te gebruiken, zullen wij u vragen om informatie vragen die nodig is om uw vrienden een uitnodiging te sturen om GoRecommend te gebruiken, zoals de Facebook- account van uw vrienden, hun naam en e-mailadres. Wij zullen uw vriend automatisch een eenmalige e-mail of bericht via Facebook sturen en hem of haar uitnodigen om GoRecommend te installeren en we kunnen vermelden dat u deze persoon naar ons hebt verwezen. Wij slaan de informatie op die u aan ons hebt verstrekt, zodat we deze eenmalige uitnodiging kunnen sturen en het aantal verwijzingen kunnen opvolgen. Uw vriend kan contact met ons opnemen, support@gorecommmend.net, om te vragen dat we deze verwijzingsgegevens uit onze database verwijderen.

Informatie over kinderen
InMoment zal niet bewust persoonlijke informatie van iemand onder de leeftijd van 13 verzamelen of toestaan ??dat dergelijke personen GoRecommend gebruiken. Als u jonger bent dan 13, installeer of gebruik GoRecommend dan niet, stuur ook geen informatie over uzelf naar ons, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Niemand onder de 13 jaar mag persoonlijke gegevens aan ons via GoRecommend bezorgen. In het geval dat we te weten komen dat we persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld, zonder de toestemming van de ouders, zullen wij deze informatie zo snel mogelijk verwijderen. We hebben echter geen verplichting om te zoeken naar dergelijke informatie, deze te bevestigen of te identificeren. Als u van mening dat we informatie van of over een kind onder de leeftijd van 13 zouden kunnen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail support@gorecommend.net en informatie over de situatie verstrekken.

Vragen over privacy en toegang
Als u vragen of suggesties heeft over deze privacyverklaring, de praktijken van onze websites, of een verslag wilt over het gebruik van uw informatie of interacties met InMoment, neem dan met ons contact op:

Contactgegevens Privacy Officer:
Privacy@InMoment.com
(801) 263-2333

Adres Privacy Officer:
InMoment, Inc.
Ter attentie: Privacy Officer
310 East 4500 South, Suite #450
Salt Lake City, Utah 84107